Delegacja z Zespołu Szkół STO w Raciążu na XVI Targach Edukacji w Poświętnym

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

3 marca 2017 roku uczennice Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu: Daria Piłat i Julia Radomska wraz z opiekunami, nauczycielem przedsiębiorczości, panem Łukaszem Palmowskim i nauczycielką przedmiotów zawodowych, panią Hanną Szałkowską wybrały się na Targi Edukacji zorganizowane w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnym w Płońsku. Towarzyszyły im słuchaczki kształcące się na kierunku technik usług kosmetycznych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu, panie: Joanna Ziółkowska i Olga Szcześniak.

Celem imprezy było zapoznanie młodych ludzi z ofertą edukacyjną szkół wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, zawodowych i policealnych w nadchodzącym roku szkolnym i akademickim 2017/2018. Przyszli studenci i słuchacze mieli okazję porównania różnorodnych ofert kształcenia i porozmawiania z przedstawicielami szkół z województwa mazowieckiego w celu zasięgnięcia informacji na temat możliwości rozpoczęcia edukacji w konkretnej placówce dydaktycznej. Młodzi ludzie mogli zaplanować swoją przyszłość wybierając dobrze płatny zawód z którego wykonywania będą czerpać satysfakcję. Cześć tegorocznych maturzystów brała udział w interesujących wykładach i warsztatach dotyczących wyboru ścieżki zawodowej.

W czasie targów edukacyjnych uczniowie i pracownicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu promowali swoją placówkę oświatową zachęcając absolwentów szkół średnich do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kontynuowania nauki. Po przybyciu na miejsce przygotowali własne stanowisko, rozłożyli ulotki i rozstawili wielki baner prezentujący wszystkie proponowane przez szkołę przyszłościowe kierunki kształcenia. Reklamować placówkę w której pobierają naukę zdecydowały się licealistki: Julia Radomska i Daria Piłat. Uczennice rozdawały ulotki opowiadając zainteresowanym o szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na korzyści wynikające z posiadania wykształcenia policealnego. Przypominały również o bardzo popularnych w dzisiejszych czasach kierunkach medycznych, po których ukończeniu absolwenci mogą bez większego trudu znaleźć zatrudnienie na lokalnym runku pracy, m.in. w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie – Czubakach i innych placówkach służby zdrowia. 

Zainteresowanym udzielano informacji na temat zasad naboru, jakości edukacji, bazy dydaktycznej, a także atmosfery panującej w szkole. Uczniowie i nauczyciele wskazywali korzyści wynikające z podjęcia edukacji w danym zawodzie, odpowiadając na zadawane pytania i wyjaśniając niezrozumiale kwestie, tak aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Słuchaczki z kierunku technik usług kosmetycznych zachęcały kobiety, aby „zrobiły się na bóstwo” – wykonywały profesjonalny makijaż i peeling dłoni. Stoisko przygotowane przez naszą szkołę cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że wiele uczestniczek targów płci żeńskiej zdecydowało się „poprawić własną urodę”. 

Udział w imprezie był dla uczennic i słuchaczek naszej szkoły oraz pracowników ciekawym, kształcącym doświadczeniem, a także doskonałą okazją do promocji Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu w lokalnym środowisku.

Obecność na targach uświadomiła wszystkim uczestnikom wyjazdu, jak ważne jest wczesne wytyczenie własnej ścieżki kształcenia i konsekwentne podążanie obraną wcześniej drogą. Zrozumieli oni, że od podjętych przez nich decyzji zależeć będzie przyszła kariera zawodowa i to czy znajdą wymarzoną pracę. Uświadomili sobie także, jak ważne jest ciągłe dokształcanie się umożliwiające dostosowanie się do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Uczestniczenie Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu w targach umożliwiało nawiązanie nowych kontaktów z przedstawicielami innych szkół z terenu powiatu płońskiego i nie tylko. Nasze stanowisko odwiedziło wiele osób dorosłych zainteresowanych proponowaną przez nas ofertą kształcenia z którymi prowadzono miłe, rzeczowe rozmowy – być może niektóre z nich rozpoczną w przyszłości naukę w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu. Na nasze stoisko zawitały także ważne osobistości: starosta powiatu płońskiego, pan Andrzej Stolpa oraz wicestarosta, pani Anna Dumińska-Kierska.