Koniec wieńczy dzieło – zakończenie roku klasy trzeciej w SLO STO w Raciążu

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

26 kwietnia 2018 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbyło się zakończenie roku klasy maturalnej. Był to szczególnie uroczysty, niezwykle wyczekiwany przez uczniów dzień, gdyż po trzech latach wytężonej pracy, pełnych wielu wyrzeczeń, sukcesów i porażek otrzymali oni wreszcie wymarzone świadectwa ukończenia szkoły średniej. Zanim to jednak nastąpiło przyszedł czas podziękowań i pożegnań, moment niezwykle wzruszający i skłaniający do refleksji. Swój wielki dzień miała dyrekcja, nauczyciele, a przede wszystkim licealiści, których całoroczna praca i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy została doceniona i odpowiednio nagrodzona. Absolwenci nie ukrywali swojej radości z powodu dotarcia do mety ważnego etapu edukacyjnego.

Uroczystość otworzył dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski serdecznie witając wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka, członków Rady Pedagogicznej: panią Jolantę Wiśniewską (wychowawczynię klasy trzeciej), pana Olgerda Wszałkowskiego, pana Damiana Szcześniewskiego oraz pana Łukasza Palmowskiego. Powitał również rodziców, którzy zechcieli towarzyszyć swoim dzieciom w tym szczególnym dla nich dniu: panią Elżbietę Radomską (przewodniczącą Rady Rodziców) oraz panią Beatę Kupniewską – członkinię Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego nr 223 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu.

Impreza będąca zwieńczeniem pracy pedagogów i licealistów przebiegła w cudownej atmosferze. Ten dzień bez wątpienia zapadnie wszystkim w pamięci. Jak przystało na pożegnanie padło wiele ciepłych słów skierowanych do uczniów ze strony dyrekcji i wychowawczyni. Dodatkowej, niezwykłej rangi uroczystości dodała obecność gości honorowych: Burmistrza Miasta Raciąża, pana Mariusza Godlewskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego, pana Jana Mączewskiego.

Nie obyło się bez chwil sentymentalnych. Dyrektor, pan Andrzej Nizielski przypomniał absolwentom moment, w którym po raz pierwszy przekroczyli mury szkoły podkreślając, że odchodzą z niej dojrzalsi, wzbogaceni o nowe doświadczenia i doskonale przygotowani do życia. W czasie swojego wystąpienia zaznaczył, że ewentualne braki w wiedzy można zawsze nadrobić, a o sukcesie życiowym decyduje otwartość, komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Przyznał, że zdobycie średniego wykształcenia jest dużym osiągnięciem i przepustką do lepszego, bardziej satysfakcjonującego życia. Przypomniał także, że zarówno on, jak i pracujący w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu nauczyciele dołożyli wszelkich starań, aby wyniki matury były jak najlepsze organizując dodatkowe godziny zajęć z przedmiotów, z którymi uczniowie mieli największe problemy.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie przewodniczącego rady powiatu płońskiego, pana Jana Mączewskiego. Zwrócił on uwagę na doskonałe warunki do edukacji oraz przyjazną, niepowtarzalną atmosferę panującą w SLO STO w Raciążu. Zachęcił absolwentów do dalszego kształcenia oraz życzył powodzenia w dalszym życiu i dostania się na wymarzone kierunki studiów.

Wiele ciepłych słów na temat Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu padło także ze strony Burmistrza, pana Mariusza Godlewskiego. Zwracając się do zgromadzonych wspomniał on o najważniejszych atutach liceum, takich jak: stwarzanie młodym ludziom doskonałych warunków do życia i edukacji, ponadprzeciętne wspieranie uczniów przez nauczycieli oraz szczególna życzliwość i otwartość na ich potrzeby. Doradził także absolwentom by dokładnie planowali własną przyszłość, gdyż od podjętych decyzji będzie zależało ich przyszłe życie.

Następnie uczennice drugiej klasy: Agata Zglinicka i Angelika Sikorska pożegnały swoich starszych kolegów i koleżanki. Korzystając z wyjątkowej okazji życzyły im odwagi, wiary we własne możliwości oraz zapału i entuzjazmu zachęcając do korzystania w dalszym, dorosłym życiu z wszystkich rad, które otrzymali ze strony nauczycieli przez trzy lata edukacji.

Dalszych sukcesów życzyła absolwentom wychowawczyni, pani Jolanta Wiśniewska, która odczytała dezyderat. Zebrani usłyszeli między innymi:

Sukces to śmiać się często i szczerze, zyskać szacunek inteligentnych ludzi i podziw dzieci, zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków i cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół, doceniać piękno, znajdować w bliskich to, co najbardziej wartościowe i pozostawiać po sobie świat nieco lepszym

Docenione przez dyrekcję zostało również ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Szczególnie uhonorowano: panią Elżbietę Radomską (przewodniczącą Rady Rodziców) oraz panią Beatę Kupniewską (członkinię Komisji Rewizyjnej STO w Raciążu). Kobiety otrzymały z rąk przewodniczącego rady powiatu płońskiego, pana Jana Mączewskiego i Burmistrza Miasta Raciąża, pana Mariusza Godlewskiego listy gratulacyjne oraz książki „Rok 1863. Opowieść o miłości, wojnie i gotowaniu”. Dyrektor, pan Andrzej Nizielski nagrodził także wychowawczynię klasy maturalnej, panią Jolantę Wiśniewską, której wręczył książkę „Kuchnia polska”.

Podczas uroczystego zakończenia roku nie zapomniano również o sportowcach ze szkolnej drużyny piłkarskiej: Jakubie Gąsiorowskim, Macieju Karwowskim, Tomaszu Ptasiku, Krystianie Wiśniewskim, Janie Szerszeniewskim, Patryku Kopczyńskim, Mateuszu Koziatku, Piotrze Rogowskim, Dominiku Krajewskim oraz Dawidzie Sznajderowiczu.

Dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski przypomniał, że piłkarze z rocznika 2015-2018 zapisali się złotymi literami w historii Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu trzykrotnie zdobywając tytuł mistrza powiatu płońskiego oraz trzecie miejsce w mistrzostwach rejonu. Zaznaczył, że nikt wcześniej nie osiągnął i prawdopodobnie nie osiągnie, tak wspaniałego wyniku.

W nagrodę za sportowego ducha i godne reprezentowanie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu w rozgrywkach piłkarze otrzymali dyplomy uznania, zdjęcia z mistrzostw powiatu oprawione w ramki oraz pamiątkowe piłki z autografami wszystkich nauczycieli i dyrekcji.

W tej niezwykłej dla nich chwili towarzyszył im nauczyciel wychowania fizycznego i trener, pan Olgerd Wszałkowski, którego doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z uzdolnioną sportowo młodzieżą sprawiło, że chłopcy z SLO w Raciążu osiągnęli niebywały sukces stając się powodem do dumy nie tylko dla dyrekcji, lecz także dla własnych rodziców. Korzystając z okazji dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski pogratulował trenerowi osiągniętych wyników, podkreślając, że jest on wspaniałym nauczycielem i jego własnym uczniem z czego jest bardzo dumny.

Źródłem wielu emocji i nieukrywanych wzruszeń było uroczyste wręczenie świadectw i nagród za bardzo dobre wyniki kształcenia. Absolwenci otrzymali płyty z prezentacją multimedialną o szkole zawierającą zdjęcia i wspomnienia z minionych lat oraz audiobook „Aksamitne Pazurki”. W gronie najlepszych uczniów znalazły się: Alicja Jackiewicz (stypendystka PRM) oraz Julia Radomska, które otrzymały z rąk Burmistrza Miasta Raciąża, pana Mariusza Godlewskiego i przewodniczącego rady powiatu płońskiego, pana Jana Mączewskiego listy gratulacyjne i nagrody książkowe.

Uroczystego wręczenia świadectw absolwentom dokonał dyrektor, pan Andrzej Nizielski wraz z wicedyrektorem, panem Włodzimierzem Kosiorkiem i wychowawczynią klasy trzeciej, panią Jolantą Wiśniewską.

Na zakończenie stypendystka Prezesa Rady Ministrów Alicja Jackiewicz w imieniu koleżanek i kolegów pożegnała dyrekcję, nauczycieli i wychowawczynię. Powiedziała:

Nadszedł ten dzień, kiedy musimy się pożegnać. Jak szybko minęły te trzy lata. To był czas wyjątkowy, pełen sukcesów, ale i porażek, dni radości i dni smutku, nowych doświadczeń. Teraz stoją przed Państwem młodzi ludzi, gotowi na nowe wyzwania, i to najważniejsze czyli egzamin dojrzałości już za kilka dni. Mamy nadzieję, że podołamy. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować Dyrekcji, Naszej Wychowawczyni, Radzie Pedagogicznej i wszystkim pracownikom szkoły za trud, jaki włożyli Państwo w przygotowanie nas do startu w dorosłe życie. Młodszym kolegom i koleżankom życzymy wielu sukcesów w nauce, sobie natomiast połamania piór na maturze. Jeszcze raz dziękujemy!

W ramach podziękowania, dziewczyny z maturalnej klasy: Julia Radomska, Natalia Jędrzejewska oraz Agata Kowalska obdarowały radę pedagogiczną i dyrekcję kwiatami dziękując za życzliwość, zrozumienie, wsparcie oraz motywowanie ich do nauki.