Raciąż: Alicja Jackiewicz stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Uczennica Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu Alicja Jackiewicz po raz pierwszy znalazła się w gronie najzdolniejszych uczniów szkół średnich – Stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Uzyskała najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem w roku szkolnym 2016/2017. Jest to nagroda za jej ciężką pracę oraz sumienne realizowanie obowiązków uczniowskich. Uroczyste wręczanie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów odbyło się 29 listopada 2017 roku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. W tym niezwykłym dniu uczennicy towarzyszył dyrektor, pan Andrzej Nizielski oraz członkowie najbliższej rodziny: mama oraz babcia.

Ogromnym powodem do dumy dla rodziców licealistki jest list gratulacyjny skierowany do nich przez pana Jacka Zawiślińskiego – Zastępcę Dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Zawiera on wiele ciepłych słów i wyrazów uznania za wychowanie wartościowego człowieka, który chce i potrafi odnosić sukcesy oraz wspieranie go w realizacji planów, marzeń i pasji. Treść listu prezentujemy poniżej.