Raciąż: Zakończenie roku III klasy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Drogi Absolwencie!


nigdy nie zbaczaj z wybranej drogi,
którą obrałeś w wędrówce życia,
choćby Ci ciernie raniły nogi,
a cel wydawał się nie do zdobycia!

 Dwudziestego czwartego kwietnia o godzinie 1230 odbyło się zakończenie roku klasy maturalnej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego, który serdecznie powitał swojego zastępcę, pana Włodzimierza Kosiorka, przedstawicieli Rady Pedagogicznej: panią Katarzynę Maludy, pana Damiana Szcześniewskiego oraz panią Jolantę Wiśniewską, a także uczniów, którzy po raz ostatni spotkali się we wspólnym gronie i z niecierpliwością oczekiwali rozdania świadectw i dyplomów.

 Wiele ciepłych słów od dyrektora usłyszeli nauczyciele. Podziękował on za ogrom pracy włożony przez nich w przygotowanie młodych ludzi do egzaminu dojrzałości. Wyraził również radość że siedemnaście osób ukończyło szkołę. Podkreślił, że codzienny trud pedagogów przyniósł efekty, zaznaczając, że nie wszyscy uczniowie wykazywali chęć do nauki. Pocieszając tych, którzy nie osiągnęli satysfakcjonujących wyników kształcenia dyrektor, pan Andrzej Nizielski przyznał, że ważną rolę w życiu odgrywa szczęście, a ewentualne braki w wiedzy można zawsze uzupełnić. Słuchając jego wypowiedzi można było z łatwością zauważyć, że cieszą go sukcesy wychowanków, a najbardziej fakt, że w ciągu trzech lat edukacji zostali oni odpowiednio przygotowani do życia - ten najważniejszy egzamin z życia będą musieli zdać już wszyscy.

 Uroczystego pożegnania absolwentów dokonały uczennice klasy drugiej: Daria Piłat i Julia Radomska. W swoim wystąpieniu przypomniały, że świat jest teatrem, a aktorami ludzie i każdy z uczniów w dorosłym życiu będzie miał do odegrania swoją rolę i dopiero czas pokaże, czy będzie ona pierwszoplanowa, drugoplanowa czy epizodyczna.

 Wychowawczyni klasy trzeciej, polonistka, pani Katarzyna Maludy odczytała absolwentom dezyderat o szczęściu przypominając, że jest ono w życiu bardzo ważne. Podkreśliła również, że zdolności są wrodzone, a wiedzę i umiejętności zdobywamy sami swoją ciężką pracą.

 Był to ostatni rok pracy w naszej szkole, pani Katarzyny Maludy. Pan dyrektor Andrzej Nizielski wręczył jej dyplom z życzeniami oraz książkę, dziękując za wieloletnie wsparcie oraz gratulując osiągnięć literackich, wydania dwóch książek: ,,Rok 1863. Opowieść o miłości, wojnie i gotowaniu” oraz ..Podwójne życie Nawojki”. Ta ostatnia powieść niedawno się ukazała i zachęcamy do jej przeczytania. Nauczycielka usłyszała między innymi:

 Przez wiele lat naszej współpracy zawsze mogliśmy liczyć na Pani pomoc. Pani ogromna wiedza, doświadczenie oraz wsparcie, którego nam Pani udzielała były zawsze skuteczne i solidne. To dzięki temu udało się naszej szkole osiągnąć tyle sukcesów, rozwiązać wiele trudnych problemów. Dziękuję za życzliwość i mądrość, z jaką wspierała Pani nasze działania, zawsze mając na celu dobro młodzieży i słuchaczy. Dziękuję za niezawodność i zaangażowanie w pokonywanie niełatwej drogi, jaka przypadła społecznej oświacie naszych czasów.

 Dyrektor wyraził nadzieję, że mimo odejścia ze szkoły i przeprowadzki do Warszawy, nauczycielka nadal będzie współpracowała z Zespołem Szkół STO w Raciążu.

 Następnie dyrektor, pan Andrzej Nizielski wręczył Justynie Jaraczewskiej ostatnią ratę stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dziewczyna za bardzo dobre wyniki w nauce, co miesiąc otrzymywała 250 zł. Dodatkowo uczennica dostawała także stypendium dyrektora szkoły w kwocie 150 zł miesięcznie. Dyrektor wspomniał, że zarówno możliwość zdobycia stypendium Prezesa Rady Ministrów, jak i uzyskania zwolnienia z opłaty czesnego za szkołę są powodami dla których warto uczyć się w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu.

 Na koniec trzeciej klasy Justyna Jaraczewska osiągnęła wysoką średnią ocen (4,30) i wzorowe zachowanie. W tym roku taką samą średnią uzyskała również druga licealistka Martyna Kłosiewska, której zaangażowanie, pracowitość oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych również zasługują na szczególne docenienie. Dziewczynom życzymy dalszych sukcesów i dostania się na wymarzone kierunki studiów. Nagrodzony został również Marcin Osmański za najwyższą frekwencję w ciągu całego roku szkolnego. Wyróżnione osoby otrzymały nagrody - pendrice z audiobookiem ,,Anna Karenina”

 Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy absolwenta oraz pendrive z życzeniami, filmikiem promującym liceum, a także prezentacją zawierającą zdjęcia i wspomnienia z minionych wydarzeń szkolnych.                          

 Dyrektor zachęcił także absolwentów do kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu na przyszłościowych kierunkach kształcenia: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej i technik usług kosmetycznych. Poinformował zgromadzonych, że w ostatnich latach z powodu postępującego procesu starzenia się społeczeństwa zyskały na znaczeniu medyczne kierunki opiekuńcze, po których ukończeniu można z łatwością znaleźć zatrudnienie.

Dyrektor po raz kolejny podkreślił, że  studiowanie można bez problemu pogodzić z kształceniem w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu, gdyż zajęcia odbywają się w weekendy, a każdy dyplom może się w dzisiejszych czasach przydać - dokształcanie się ma sens. Zapewnił licealistów, że każdy kierunek wymieniony w ulotce, którą otrzymali absolwenci zostanie otwarty, jeśli tylko znajdzie się odpowiednia grupa osób. Dyrektor udzielił im także wskazówki na dalsze życie, przypominając, że powinni zawsze być życzliwi i pomocni dla innych, na tyle na ile jest to możliwe. 

 Na zakończenie uczniowie wręczyli dyrektorowi, panu Andrzejowi Nizielskiemu, wicedyrektorowi, panu Włodzimierzowi Kosiorkowi oraz wychowawczyni klasy trzeciej, pani Katarzynie Maludy bukiety róż w ramach podziękowania za wsparcie, które otrzymali w trakcie pobierania nauki w szkole oraz trud włożony w przygotowanie ich do dorosłego życia i egzaminu dojrzałości. Pojedyncze, piękne, czerwone róże otrzymali także pozostali członkowie Rady Pedagogicznej oraz pracownicy szkoły. W tym roku mury Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu opuściła dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów Justyna Jaraczewska, Kto zajmie jej miejsce? Czas pokaże.