Raciąż: Finał WOŚP w Zespole Szkół STO

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Zespół Szkół STO w Raciążu włączył się w zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z 27. Finałem WOŚP na terenie szkoły zebrano ponad 600 zł.

W akcję zaangażowała się dyrekcja szkoły, uczniowie, słuchacze, nauczyciele oraz pozostali pracownicy. Nad całością przedsięwzięcia czuwał dyrektor, pan Andrzej Nizielski, który bardzo chętnie wspiera tego typu akcje. Opiekunem skarbony był pan Marcin Ciarkowski. Po zakończeniu zbiórki zaniósł puszkę kwestorską do siedziby Sztabu - Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu.

Dyrekcja Zespołu Szkół STO w Raciążu serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy zaangażowali się w pomoc chorym dzieciom.