Raciąż: Jak zjednać sobie ludzi i osiągnąć sukces. Warsztaty na temat motywacji w SLO STO

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

28 listopada 2017 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbyło się szczególne spotkanie. Do szkoły zawitał wyjątkowy gość, pan Jerzy Kostowski. Opowiedział uczniom klasy I i II o sposobach na osiągnięcie sukcesu i różnego rodzaju motywacjach, które pozwalają realizować postawione sobie w życiu cele. Zachęcał ich do wytrwałego dążenia do spełnienia własnych marzeń przypominając, że świat nieustannie się zmienia, idzie do przodu, a w przyszłości powstanie wiele nowych zawodów, których wykonywanie będzie wymagać od pracowników zupełnie nowych kwalifikacji i umiejętności.

Licealiści dowiedzieli się że należy dążyć do jak najlepszego poznania własnego siebie, a koniecznością stało się nieustanne dokształcanie, by móc sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku pracy. Uczniom uświadomiono, że powinni wybrać taki zawód do którego mają predyspozycje, którego wykonanie będzie sprawiać im przyjemność i robić to w czym się fantastycznie czują, co jest zgodne z ich zainteresowaniami.

Zaproszony gość zwrócił uwagę zebranych na fakt, że aby osiągnąć sukces trzeba być zdeterminowanym w działaniu, zaznaczając że ludzie sukcesu to osoby, które nie poddawały się przeciwnościom losu, odpowiednio kierowały swoim rozwojem, miały własny pomysł na życie, potrafiły zjednywać sobie ludzi znajdując sprzymierzeńców, którzy ich rozumieli, kibicowali im, wspierali i pomagali realizować marzenia.

Pan Jerzy Kostowski wytłumaczył licealistom, że należy wytrwale kroczyć po śladach osób które coś osiągnęły, wykorzystywać ich doświadczenie życiowe, aby uniknąć pułapek, które czyhają na nas w dzisiejszym świecie. Podkreślił także, że ważniejsze jest to jakie człowiek reprezentuje sobą wartości od tego co posiada, Podał również przykłady osób, które zrobiły karierę, dziś są sławne i bogate chociaż jeszcze nie tak dawno nic nie wskazywało na to, że zapiszą się w historii.

Zaproszony gość zaznaczył, że aby osiągnąć sukces należy być nie tylko zdolnym, lecz przede wszystkim pracowitym, trzeba umieć współdziałać w grupie, wchodzić w pozytywne relacje z innymi oraz wykorzystywać wszystkie możliwości naszego umysłu. Poinformował zebranych, że zdolności i umiejętności człowieka to nie tylko to co potrafi zrobić, lecz także charakterystyczny dla niego sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości, specyficzne spojrzenie na drugiego człowieka – to atuty, które może on wykorzystać na zmieniającym się rynku pracy, coś co odróżnia go od innych sprawiając, że jest oryginalny, a co za tym idzie wyjątkowy.

Podczas spotkania młodzież dowiedziała się, że chęć posiadania pieniędzy nie jest najlepszą motywacją do działania, gdyż są one ogromnym zagrożeniem – człowiek z natury dobry wykorzysta je w odpowiedni sposób (na pomoc bliźnim) a ten z gruntu zły może przy ich pomocy wyrządzić wiele krzywd.

Uczestnikom spotkania przypomniano, że niska samoocena utrudnia osiągnięcie sukcesu, gdyż osoby które nie wierzą w sobie nie potrafią również przekonać do siebie innych. Pan Jerzy Kostowski zachęcił uczniów do zastanowienia się nad tym, jaki ślad chcą pozostawić po własnym życiu, czy chcą być osobami przeciętnymi czy takimi, które pozytywnie zapiszą się w historii.

Wyjątkowa lekcja miała na celu pomóc uczniom zaplanować własną ścieżkę kariery zawodowej, co z pewnością pomoże im łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, wybrać wymarzony zawód, którego wykonywanie przyniesie im nie tylko pieniądze, lecz przede wszystkim satysfakcję.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy dyrektora szkoły, pana Andrzeja Nizielskiego. Serdecznie dziękujemy panu Jerzemu Kostowskiemu za podzielenie się z dyrekcją, uczniami i pracownikami Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu swoją rozległa wiedzą.

Uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu tak wspominają swój udział w spotkaniu:

Angelika Giżyńska – klasa I

Spotkanie z panem Jerzym Kostowskim miało dla mnie ogromne znaczenie. Po jego zakończeniu rozmyślałam o swoich niespełnionych marzeniach i o tym w jaki sposób mogę je zrealizować. Wszyscy dowiedzieliśmy się jak ogromną rolę w naszym życiu odgrywają talenty, nawet te najmniejsze. Zaproszony gość uświadomił nam, że nie powinniśmy bać się zaryzykować, musimy wybrać taką pracę, która da nam spełnienie. Zrozumiałam, że istotne decyzje dotyczące własnej przyszłości można podjąć w każdym wieku. Nawet te związane ze zmianą wykonywanego dotychczas zawodu. Ważne jest by robić to co sprawia nam przyjemność niezależnie od tego ile mamy lat. Życie mamy tylko jedno i warto spełniać marzenia.