Raciąż: Kierunki kształcenia

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Uprzejmie informujemy, że w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu od lutego 2018 roku prowadzone będą następujące kierunki kształcenia:

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (1 rok nauki)

Absolwent będzie umiał: pomagać podopiecznym w wykonywaniu czynności dnia codziennego (gotowanie, pranie, sprzątanie), czynności pielęgnacyjnych (mycie, czesanie), ćwiczeń rehabilitacyjnych, rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych, udzielać pierwszej pomocy, motywować podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, rozpoznawać i diagnozować ich potrzeby oraz dostosowywać dietę do stanu ich zdrowia.

Możliwości zatrudnienia: domy opieki społecznej, oddziały szpitalne opieki długoterminowej, ośrodki pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze, oddziały psychiatryczne, ośrodki dla niewidomych i niesłyszących, świetlice środowiskowe, szkoły, ośrodki pomocy rodzinie, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.

OPIEKUN MEDYCZNY (1 rok nauki)

Absolwent będzie umiał: wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i udzielać pierwszej pomocy, rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów, podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Możliwości zatrudnienia: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, indywidualna opieka w domu pacjenta, środowiskowe domy pomocy, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (2 lata nauki)

Absolwent będzie umiał: wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, ustalać rodzaj zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwać się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii, stawiać diagnozę, odróżniać skórę zdrową od chorobowo zmienionej, charakteryzować skład preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działanie na skórę i organizm.

Możliwości zatrudnienia: salony kosmetyczne, studia stylizacji i wizażu, salony odnowy biologicznej, własna działalność w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej.

ABSOWENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW ZDOBĘDĄ KWALIFIKACJE HONOROWANE W POLSCE I NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ.

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA I ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE ZAOCZNYM

Od kandydatów wymagana jest ukończona szkoła średnia (bez konieczności posiadania matury). Szczegółowe informacje na stronie www.storaciaz.strefa.pl.