Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Raciążu istnieje od 1993 roku i wchodzi w skład Zespołu Szkół STO. 

Głównym celem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych.

Szkoła oferuje młodzieży dobre warunki nauki, a nauczycielom dobre warunki pracy. Zajęcia odbywają się w małych grupach, pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli. Taki model pracy ułatwia indywidualizację kształcenia, rozwój zdolności twórczych i samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Kadra pedagogiczna kladzie nacisk na rozwój fizyczny uczniów.

Istotne w pracy szkoły są takie wartości jak szacunek do ucznia, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.