Spotkanie uczniów klasy III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu z panią prawnik Ryszardą Stasiak

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

9 listopada 2017 roku uczniowie klasy III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu uczestniczyli w wyjątkowej lekcji przeprowadzonej przez panią mecenas Ryszardę Stasiak w ramach Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy pod patronatem rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. To właśnie ona wprowadziła ich w świat konstytucji.

Na wstępie wicedyrektor pan Włodzimierz Kosiorek serdecznie powitał zgromadzonych przedstawiając im niezwykłego gościa. Licealistom przypomniano datę powstania Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Konstytucji 3 Maja oraz obowiązującej do tej pory Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

Pani Ryszarda Stasiak wyjaśniła wszystkim, że konstytucja jako ustawa zasadnicza ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania państwa określając prawa, obowiązki i wolności obywateli oraz zasady sprawowania władzy.

Każdy z uczniów miał za zadanie zapoznać się z konstytucją i pomyśleć, który z rozdziałów wchodzących w jej skład jest najważniejszy. Była to okazja do zastanowienia się nad jasnością sformułowań zawartych w tym akcie prawnym oraz do refleksji nad jego ważnością. Następnie przyszła pora na pracę w grupach. W czasie lekcji uczniowie rozwiązywali kazus – praktyczny przypadek mogący być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu. Dowiedzieli się czym się różną prawa od wolności obywatelskich. Wyjaśniono im, że na straży przestrzegania praw konstytucyjnych stoi tzw. Trybunał Konstytucyjny – instytucja do której można się odwołać w sytuacji gdy ustanowione przepisy są niezgodne z prawem godząc tym samym w interesy obywateli. Licealistom zwrócono także uwagę na stworzony przez Monteskiusza trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Spotkanie z panią mecenas pozwoliło uczniom zastanowić się nad tym, jakimi cechami powinni odznaczać się sędziowie. Przypomniano im, że muszą oni być obiektywni, sprawiedliwi, nie związani z żadną partią, a ich zadaniem jest rozstrzyganie spraw w zgodzie z własnym sumieniem i literą prawa.

Pani Ryszarda Stasiak przypomniała licealistom sprawę karną sprzed trzydziestu czterech lat. Dotyczyła ona brutalnego pobicia przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej maturzysty Grzegorza Przemyka, które doprowadziło do jego śmierci. Był to przykład na niewłaściwe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, gdyż osoby odpowiedzialne za zabójstwo nie poniosły odpowiedzialności za swoje czyny, a do wiezienia trafili sanitariusze i lekarka pogotowia udzielający poszkodowanemu pomocy – to oni uznani zostali przez sąd za sprawców pobicia ze skutkiem śmiertelnym.

Spotkanie z panią mecenas było bardzo interesujące. Uczniowie pracując w grupach bardzo wiele się nauczyli i zrozumieli, że warto jest sięgać do konstytucji, gdyż wynikają z niej wszystkie nasze najważniejsze prawa i wolności.

Podczas spotkania licealistom towarzyszyła nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, pani Jolanta Wiśniewska i pani pedagog Ewa Szelągowska oraz inni pracownicy szkoły: pani Justyna Jaraczewska, pan Marcin Ciarkowski i pan Damian Wierzchowski. Wizyta pani prawnik Ryszardy Stasiak w Społecznym Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu odbyła się z inicjatywy dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego.