Uczniowie SLO STO w Raciążu czytają fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

W Raciążu odbyła się kolejna edycja „Narodowego Czytania”, akcji której celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury. Z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości z inicjatywy pary prezydenckiej w całym kraju odczytywane były fragmenty „Przedwiośnia” wybitnego dzieła Stefana Żeromskiego zmuszającego do refleksji nad dziejami Ojczyzny, będącego inspiracją do dyskusji o sprawach dawnej, jak i współczesnej Rzeczpospolitej, zastanowienia nad przyszłością kraju w którym przyszło nam żyć.

W środę 12 września 2018 roku uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu: Agata Zglinicka, Dominika Maron, Oskar Gdowik, Mariusz Mielczarski, Martyna Sarwińska, Dawid Gawin, Łukasz Marek Kowalski i Maciej Sosnowski wraz z nauczycielką języka polskiego, panią Janiną Pieczurą wzięli udział w „Narodowym Czytaniu”, które odbyło się w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu. Towarzyszył im wicedyrektor, pan Włodzimierz Kosiorek.

W tym niezwykłym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie z okolicznych szkół, przedstawiciele lokalnych władz i instytucji oraz nauczyciele. Wśród ważnych osobistości występujących przed publicznością, znaleźli się między innymi: przewodniczący Rady Gminy, pan Jarosław Jaworski, komendant Komisariatu Policji w Raciążu, pan Andrzej Mikołajewski, wikariusz z raciąskiej parafii, ks. Wojciech Nikodymczuk oraz prezes Nauczycielskiego Klubu Seniora w Raciążu, pan Stefan Modrzejewski.

Po powitaniu zgromadzonych przez panią Annę Mikę głos zabrała polonistka ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, pani Janina Pieczura, która zachęciła wszystkich do wnikliwego czytania wybitnego dzieła literackiego. Podczas swojego wystąpienia przypomniała okoliczności powstania powieści będącej parabolą o Polsce i Polakach zmuszającą do refleksji nad drogą, którą powinien podążać nasz kraj oraz nad potrzebą reform, które mogłyby prowadzić do poprawy sytuacji społeczno-politycznej w Ojczyźnie. Brak porozumienia miedzy zwaśnionymi ugrupowaniami, niepokój o kształt kraju i jego przyszłość, spory narodowościowe i widoczne konflikty wewnętrzne to uniwersalne problemy poruszane w książce, aktualne także i dziś.

Uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu bardzo długo przygotowywali się do udziału w „Narodowym Czytaniu” Wyróżnili się pozytywnie spośród innych uczniów i szkół przygotowując wraz z panią Janiną Pieczurą poruszającą inscenizację fragmentu z drugiej części „Przedwiośnia’’ przedstawiającego przyjazd Cezarego Baryki do dworku szlacheckiego w Nawłoci należącego do Hipolita Wielosławskiego.

Scenkę sytuacyjną odegrali uczniowie klasy trzeciej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu: Agata Zglinicka, Mariusz Mielczarski i Oskar Gdowik. Świetna gra aktorska i w sposób naturalny wypowiadane dialogi sprawiły, że występ bardzo spodobał się publiczności i licealiści wraz z nauczycielką zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Długotrwały trening przed występami opłacił się i tegoroczna edycja „Narodowego Czytania” w Raciążu z pewnością przejdzie do historii. Serdecznie dziękujemy polonistce, pani Janinie Pieczurze i uczniom: Agacie Zglinickiej, Dominice Maron, Martynie Sarwińskiej, Oskarowi Gdowikowi, Mariuszowi Mielczarskiemu, Dawidowi Gawinowi, Maciejowi Sosnowskiemu oraz Łukaszowi, Markowi Kowalskiemu za udział w akcji i godne reprezentowanie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu w lokalnym środowisku.