Uczniowie SLO STO w Raciążu z wizytą w Banku

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

9 marca 2017 roku uczniowie klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO dla młodzieży wraz z opiekunami, panem Łukaszem Palmowskim i panem Marcinem Ciarkowskim wybrali się z wizytą do Banku Spółdzielczego w Raciążu.

Podczas spotkania z prezesem, panem Piotrem Pniewskim, dowiedzieli się na jakim obszarze działa wspomniany bank, czym różni się od banków komercyjnych i tak zwanych parabanków, instytucji niepodlegających charakterystycznym dla banków regulacjom prawnym oraz systemowi gwarantowania depozytów.

Zrozumieli jak ważną funkcję pełni Komisja Nadzoru Finansowego, której zadaniem jest uważne monitorowanie działalności każdego banku, wydawane stosownych zaleceń i sprawdzanie czy funkcjonuje on zgodnie z obowiązującym prawem. Licealistów poinformowano, że KNF jako centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce nie pozwala bankom nadmiernie ryzykować. Wyjaśniono im, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny realizuje działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością, dzięki czemu depozyty klientów do wysokości 100 tys. Euro są bezpieczne. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się również, czym są centra gotówki, ile wynosi maksymalna kwota rozliczenia gotówkowego, poznali zasady udzielania kredytów, funkcjonowania banków, rodzaje rachunków, kart oraz sposoby obrotu pieniędzmi klientów.

W trakcie interesującego wykładu licealiści z naszej szkoły poznali ryzyko związane z lokowaniem posiadanych środków pieniężnych w instytucjach finansowych niewiadomego pochodzenia oraz te wynikające z gry na giełdzie, która może przynieść zarówno duże zyski jak i ogromne straty.

Wymieniając dostępne dla klientów kredyty, pan prezes zwrócił szczególną uwagę na konsumenckie, mieszkaniowe, obrotowe (na zakup środków produkcji) i inwestycyjne, przypominając, że banki dokładnie badają zdolność kredytową i ryzyko związane z planowaną inwestycją sprawdzając, czy nasze zamierzenia są realne i czy dysponujemy wymaganym wkładem własnym. Przypomniał także uczniom, że każdy bank w przypadku niespłacania przez klienta kredytu ma prawo zwrócić się do komornika o ściągnięcie należności, w tym także niezapłaconych faktur, a osoby fizyczne są szczególnie chronione dzięki ustanowionym kwotom wolnym od zajęcia zapewniającym minimum egzystencji.

Dzięki wycieczce programowej do raciąskiego banku uczniowie w bardziej przystępny sposób przyswoili sobie wiedzę z podstaw przedsiębiorczości, którą z pewnością wykorzystają w dorosłym życiu. Spotkanie było doskonałą okazją, aby przypomnieć im o zasadach bezpieczeństwa oraz zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości elektronicznej, zapoznać ich z nowymi formami zabezpieczania kart, etapami weryfikacji danych na karcie oraz budową numeru rachunku bankowego.

Prezes Banku Spółdzielczego w Raciążu apelował do zgromadzonych o rozsądek podczas korzystania z kart zdrapek i haseł kodów, gdyż jest to bardzo ryzykowne. Przypomniał, że współczesne banki mają na tyle rozwinięte systemy zabezpieczeń, że praktycznie niemożliwe staje się ich złamanie, a bankowcy na bieżąco monitorują wszelkie przeprowadzane transakcje finansowe. Licealiści dowiedzieli się także, jak długo idzie przelew i czy można go zablokować. Nowym, ciekawym doświadczeniem była możliwość obejrzenia banknotu pięciusetzłotowego. Prezes apelował także o dokładne czytanie umów oraz zachęcił do negocjowania ich warunków, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Na zakończenie spotkania uczniowie: Agata Zglinicka, Dominika Maron i Dawid Gawin wręczyli panu prezesowi kwiaty. Licealiści i ich opiekunowie otrzymali upominki w postaci latarek do rowerów. 

Wycieczka do banku zorganizowana została z inicjatywy nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, pana Łukasza Palmowskiego, przy wsparciu dyrektora szkoły, pana Andrzeja Nizielskiego.