Uroczystość inauguracyjna w SLO STO w Raciążu

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy,
kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł
do wypracowania rzadkiej umiejętności
zachęcania innych do myślenia,
marzenia, poznawania, próbowania, działania!”

(B. Conklin)

Pierwszego września 2018 roku uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu spotkali się na placu przed budynkiem szkoły, aby wspólnie świętować rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Uroczystość otworzył pan dyrektor Andrzej Nizielski. Serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych: wicedyrektora SLO dla młodzieży, pana Włodzimierza Kosiorka, wicedyrektora Publicznej Szkoły Policealnej, pana Krzysztofa Kuskowskiego oraz radę pedagogiczną: matematyka, pana Damiana Szcześniewskiego, nauczycielkę języka angielskiego, panią Monikę Czyżyk-Dureńską, polonistkę, panią Janinę Pieczurę, nauczyciela geografii i podstaw przedsiębiorczości, pana Łukasza Palmowskiego oraz nauczycielkę historii, panią Jolantę Wiśniewską.

Honorowym gościem uroczystości był przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, pan Jan Mączewski, który podkreślił że w szkole panuje miła atmosfera, dzięki czemu licealiści mają bardzo dobre warunki do nauki oraz życzył im, by spełniły się ich wszystkie marzenia. Na rozpoczęcie roku przybyli także rodzice, którzy towarzyszyli własnym dzieciom w tym ważnym dla nich dniu.

Nie obyło się bez okolicznościowych przemówień. Nauczycielka historii i wychowawczyni klasy pierwszej, pani Jolanta Wiśniewska odczytała zgromadzonym list od członków Zarządu Głównego STO i Prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego, pana Zygmunta Puchalskiego zawierający życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Skierowany był on do uczniów, nauczycieli, dyrektorów, pozostałych pracowników szkół i rodziców. Znajdujemy w nim wiele wskazówek dla nauczycieli, którzy w tym roku będą musieli zmierzyć się z reformą edukacji oraz uczniów, którzy muszą sprostać nowym wymaganiom:

Drodzy uczniowie! U progu nowego roku szkolnego życzę Wam, abyście przychodzili codziennie do szkoły z radością, kierowani ciekawością świata, żebyście nie traktowali nauki jako narzuconego obowiązku. Możecie wiele osiągnąć dzięki swojej otwartości wspartej uczciwą pracą, samodzielnością i odwagą. Stawiajcie sobie poważne wyzwania, pamiętając, że w nauczycielach macie przyjaciół i doradców, którzy pragną Wam pomóc w zdobywaniu wiedzy. Szczególnie serdecznie witam uczniów klas pierwszych, którzy zaczynają naukę w szkołach STO. Życzę wszystkim bogatych doświadczeń w uczeniu się i nauczaniu w roku 2018/2019.  

Kolejnym punktem programu było wystąpienie nauczyciela geografii, który odczytał list od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji nowego roku szkolnego. Zgromadzeni usłyszeli między innymi:

Szanowni rodzice, na progu nowego roku szkolnego życzę by wasze dzieci spełniły pokładane w nich nadzieje oraz by ich osiągnięcia były powodem do dumy i radości. Wszystkim nauczycielom, pedagogom i wychowawcom, życzę dużo satysfakcji z pracy oraz wielu sukcesów dydaktycznych.

Podczas uroczystości inauguracyjnej uczniowie klasy pierwszej otrzymali tablety z wgranymi podręcznikami w wersji elektronicznej, z których będą korzystać na lekcjach oraz w domu przygotowując się do zajęć.

Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, pan Jan Mączewski wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego matematykowi, panu Damianowi Szcześniewskiemu, który pozytywnie zdał egzamin zdobywając maksymalną liczbę punktów.

Pan Damian Szcześniewski zapoczątkował cyfrową rewolucję w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu stając się liderem we wdrażaniu nowych technologii informatycznych, a tym samym w udoskonalaniu i unowocześnianiu pracy w szkole. Matematyk założył stronę internetową dla liceum młodzieżowego, jako pierwszy zaczął również wykorzystywać tablicę interaktywną na swoich lekcjach by uatrakcyjnić proces kształcenia. To nie jedyne jego osiągnięcie. Nauczyciel stworzył również platformę e-learningową będącą bazą egzaminacyjną dla wszystkich kierunków kształcenia w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu. Co semestr dodawane są nowe pytania podzielone na przedmioty w obrębie każdego kierunku kształcenia, co sprawia, że wspomniana platforma stanie się niedługo największym bankiem egzaminów z kwalifikacji. Działa ona na tej samej zasadzie co platforma CKE – pytania i odpowiedzi są układane w sposób losowy, co uniemożliwia pracę niesamodzielną. Na szkolnej platformie przeprowadzane są wszystkie egzaminy semestralne w zawodowych szkołach policealnych.

Na zakończenie uczniowie rozeszli się do klas. Licealiści z klasy pierwszej i towarzyszący im rodzice spotkali się z wychowawczynią, panią Jolantą Wiśniewską i mogli się zapoznać. Był to czas na załatwienie wszystkich spraw organizacyjnych, rozdanie planów lekcji oraz uzyskanie wszelkich, niezbędnych informacji na temat edukacji w szkole.

W roku szkolnym 2018/2019 naukę w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży rozpoczęło 67 uczniów: 18 osób w klasie pierwszej, 20 osób w klasie drugiej i 29 osób w klasie trzeciej.