Nasze osiągnięcia

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Najlepsze wyniki egzaminów z przygotowania zawodowego i egzaminów z kwalifikacji w zawodzie.