Pierwszy dzień lata i zakończenie roku szkolnego w SLO STO w Raciążu

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Dzieci rodzą się ze skrzydłami
Nauczyciele pomagają im je rozwinąć
Janusz Korczak

21 czerwca 2018 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbyło się zakończenie roku szkolnego dla pierwszej i drugiej klasy. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie trzynastej. Była to chwila niezwykle wzruszająca, gdyż po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy uczniowie mogli wreszcie odebrać upragnione świadectwa będące dowodem na to, że otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. Jest to szczególnie ważne dla obecnych drugoklasistów, których już za rok czeka ogromne wyzwanie – egzamin dojrzałości, do którego będą musieli się solidnie przygotować.

Czas podziękowań i pożegnań był dla licealistów bardzo dobrą okazją do refleksji, przemyślenia swojego dotychczasowego postępowania i podjęcia ważnych decyzji dotyczących własnej przyszłości, zastanowienia się nad tym, co by można było jeszcze poprawić, żeby wyniki kształcenia były bardziej satysfakcjonujące, a średnie klasowe i indywidualne znacznie wyższe. Swój wielki dzień miała dyrekcja, nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie, których całoroczna praca i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy została doceniona i odpowiednio nagrodzona.

Uroczystość otworzył dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski serdecznie witając wicedyrektorów (pana Włodzimierza Kosiorka i pana Krzysztofa Kuskowskiego), wychowawców (pana Łukasza Palmowskiego, pana Damiana Szcześniewskiego oraz panią Jolantę Wiśniewską), pozostałych członków rady pedagogicznej: panią Janinę Jóźwiak, panią Jolantę Szcześniewską, panią Janinę Pieczurę, a także rodziców, którzy zechcieli towarzyszyć swoim dzieciom w tym ważnym dla nich dniu.

Gościem honorowym uroczystości był burmistrz Miasta Raciąża, pan Mariusz Godlewski, który życzył licealistom udanych wakacji przypominając, że trzecioklasiści już za rok będą musieli zmierzyć się z najważniejszym w swoim dotychczasowym życiu egzaminem – maturą.

Impreza będąca zwieńczeniem pracy pedagogów i uczniów przebiegła w cudownej atmosferze. Ten dzień bez wątpienia zapadnie wszystkim w pamięci. Jak przystało na pożegnanie padło wiele ciepłych słów skierowanych przez dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego do rady pedagogicznej i wychowawców, których praca i codzienny wkład w kształcenie młodzieży zostały docenione.

Nie obyło się bez sentymentalnych chwil. Źródłem największych emocji było uroczyste wręczenie świadectw i nagród za bardzo dobre wyniki w nauce. W gronie najlepszych uczniów znaleźli się: Alicja Drzewiecka, Jakub Jakubiak oraz Łukasz Marek Kowalski. Otrzymali oni z rąk Burmistrza Miasta Raciąża, pana Mariusza Godlewskiego oraz dyrektora pana Andrzeja Nizielskiego wartościowe nagrody książkowe. Książki dostali również licealiści mogący się pochwalić wzorową frekwencją na zajęciach, wśród których byli: Łukasz Kowalski, Jakub Jakubiak oraz Angelika Sikorska.

Docenione przez dyrekcję zostało także ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły przewodniczącej Rady Rodziców, pani Małgorzaty Drzewieckiej, której dyrektor wręczył nagrodę książkową.

Licealiści obdarowali dyrekcję oraz nauczycieli kwiatami dziękując im za całoroczną pracę. Po części oficjalnej przeszli wraz z wychowawcami do klas, w których wręczono im świadectwa. Pięknym zwieńczeniem uroczystości był smaczny obiad dla dyrekcji i rady pedagogicznej.

W dniu zakończenia roku miało miejsce również inne ważne wydarzenie. Na posesji państwa Drzewieckich, rodziców uczennicy z klasy pierwszej odbył się okolicznościowy grill z okazji rozpoczęcia lata. W imprezie uczestniczyli pierwszoklasiści i ich rodzice. Wśród zaproszonych gości znalazła się także dyrekcja Zespołu Szkół STO w Raciążu: pan Andrzej Nizielski, pan Włodzimierz Kosiorek, pan Krzysztof Kuskowski, wychowawca klasy pierwszej, pan Łukasz Palmowski, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły. Spotkanie sprzyjało integracji oraz było wspaniałym sposobem na spędzenie czasu wolnego.

Dyrekcja i pracownicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu serdecznie dziękują państwu Drzewieckim za organizację grilla.