Raciąż: Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy z PSP STO w Raciążu zakończyli edukację

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Czas radości i satysfakcji !!!

W sobotę, 4 lutego 2017 roku, w Karczmie Oleńka w Drobinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu z kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

W uroczystości uczestniczyli absolwenci Technikum BHP, Dyrektor Szkoły – Andrzej Nizielski oraz nauczyciele: Grzegorz Mańkowski, Damian Szcześniewski i Janina Jóźwiak. Na uroczystość przybyli również goście honorowi: dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej „Odzyskać Radość” – Marta Samoraj oraz sekretarz Społecznego Towarzystwa Oświatowego – Jarosław Pietrzak.

Spotkanie rozpoczął pan dyrektor Andrzej Nizielski. Pogratulował kolejnej grupie absolwentów ukończenia szkoły i osiągnięcia dobrych i bardzo dobrych wyników kształcenia. Życzył im także dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Następnie, pani Marta Samoraj odczytała dezyderat skierowany do słuchaczy. Zebrani usłyszeli między innymi:

Drogi słuchaczu! Niech Twoje osiągnięcia będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna. Ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co Ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby Cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia! W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź uważny. Dąż do szczęścia!

Najbardziej uroczystym momentem było wręczenie świadectw. Wszyscy absolwenci otrzymali prezentację multimedialną o szkole, a osoby z najlepszymi wynikami kształcenia nagrody dodatkowe – pendrive z audiobookiem. Najwyższe średnie ocen uzyskali:

I miejsce:

 1. Krawczyk Marzanna (4,89)
 2. Kołodziejski Sebastian (4,89)
 3. Oliszewski Dariusz (4,89)
 4. Zgorzelska Anna (4,89)

II miejsce

 1. Krygielski Damian (4,78)
 2. Okońska Eliza (4,78)

III miejsce:

 1. Wagner Jarosław (4,56)

 

Książkami w wersji elektronicznej nagrodzono także pedagogów. To dzięki ich wytężonej pracy słuchacze pozytywnie zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna. Wyniki egzaminu były znane bezpośrednio po jego zakończeniu dzięki zastosowaniu w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu platformy e-learningowej.

Absolwenci muszą jednak poczekać na wyniki części praktycznej egzaminu, mając nadzieję na uzyskanie dyplomu w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdobycie tego tytułu bardzo pomoże byłym słuchaczom w poprawie pozycji na rynku pracy. Cześć z nich będzie mogła zaawansować, a ci którzy do tej pory pozostawali bez pracy będą mieli szansę na podjęcie zatrudnienia.

Podczas uroczystości panowała bardzo miła atmosfera. Profesjonalna obsługa. nowoczesny wystrój wnętrza karczmy oraz smaczne jedzenie sprawiły, że wszyscy byli bardzo zadowoleni.

Dyrekcja Szkoły serdecznie gratuluje absolwentom uzyskanych wyników kształcenia i życzy sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz wytrwałości w realizacji własnych marzeń.

Serdecznie dziękujemy pedagogom, których ciężka praca i zaangażowanie przyniosły zamierzone efekty. To właśnie dzięki kadrze pedagogicznej zdeterminowanej w sumiennym i odpowiedzialnym przekazywaniu wiedzy, wykonującej misję kształcenia nowych pokoleń z pasją, stawiającej na pierwszym planie problemy i potrzeby słuchaczy, udało się osiągnąć tak wiele.

Piętnastoosobowa grupa absolwentów opuściła mury naszej szkoły. Ogromne znaczenie miała tu wszechstronna wiedza, doświadczenie i umiejętności nauczycieli, którzy mimo wielu obowiązków potrafili znaleźć czas na rozmowę ze swoimi uczniami i wyjaśnianie im niezrozumiałych kwestii, gdy zaistniała taka potrzeba.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu ma nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę w przyszłości.

Ostatecznie Publiczną Szkołę Policealną w Raciążu w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ukończyło 15 absolwentów, wśród których byli:

 1. Bielska Katarzyna
 2. Chmielewski Mariusz
 3. Kołodziejski Sebastian
 4. Krawczyk Marzanna
 5. Krygielski Damian
 6. Wojda Jarosław
 7. Okońska Eliza
 8. Oliszewski Dariusz
 9. Pawlak Rafał
 10. Stańczak Mariusz
 11. Śliwiński Marcin
 12. Tucholska Justyna
 13. Wagner Jarosław
 14. Więcław Małgorzata Rozalia
 15. Zgorzelska Anna

Kadra Pedagogiczna:

 1. mgr Wiesław Mostowy – podstawy prawa pracy
 2. mgr inż. Stanisław Gołębiowski – techniczne bezpieczeństwo pracy, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyka zawodowa
 3. mgr inż. Grzegorz Mańkowski – ergonomia w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, praktyka zawodowa
 4. mgr Janina Jóźwiak – język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 5. mgr Damian Szcześniewski – ocena ryzyka zawodowego