Raciąż: Atrakcyjny kierunek edukacji – turystyka wiejska

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

W Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu swój wielki dzień mieli absolwenci kierunku „technika turystyki wiejskiej”: podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, 13 lipca 2018 r., otrzymali świadectwa ukończenia szkoły policealnej w nowym, ciekawym zawodzie.

Uroczystość odbyła się w Domu Weselnym ,,Pod Brzozami” w Łempinie. Uczestniczyli oficjalni goście: burmistrz Miasta Raciąża, Mariusz Godlewski, przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, Jan Mączewski, przewodniczącego Rady Gminy Raciąż, Jarosław Jaworski, sekretarz ZG STO Jarosław Pietrzak, dyr. ekonomiczny Centrum Medycznego Grupa Zdrowie, Katarzyna Stępińska. Dyrektor PSP STO Andrzej Nizielski pogratulował sukcesu grupie absolwentów i podziękował ich nauczycielom: Marcie Samoraj, Hannie Szałkowskiej (opiekunka grupy), Danielowi Kolczyńskiemu, Łukaszowi Palmowskiemu (kier. kształcenia praktycznego).  

Słuchacze poznali zasady organizacji imprez i usług turystycznych, łącznie z kompleksową obsługą klienta, świadczeniem usług żywieniowych i noclegowych, oraz sposoby wyszukiwania atrakcji turystycznych. Nauczyli się podstaw przedsiębiorczości, ekonomii i marketingu. Przyswoili zawodowy język obcy tak, aby w sposób zrozumiały i poprawny formułować wypowiedzi i komunikować się w środowisku pracy, korzystając z obcojęzycznych źródeł informacji.

Goście podkreślali, że ukończenie szkoły w zawodzie technika turystyki wiejskiej ułatwi start młodym rolnikom, umożliwiając im zakładanie gospodarstw agroturystycznych i ich modernizację (dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych) oraz promowanie walorów przyrodniczych naszego regionu.

Marta Samoraj, nauczycielka, która przygotowywała grupę do egzaminu zawodowego, wspominała wspólne przeżycia i doświadczenia z wyjazdów edukacyjnych do Szwecji, Trójmiasta i Pragi. Na zakończenie powiedziała: Życzę Wam, abyście w tym odwróconym, pokręconym świecie potrafili odnajdywać pewny grunt pod stopami. abyście zawsze wiedzieli po co i dla kogo warto żyć i o co walczyć, abyście kochali i byli kochani. Życzę Wam marzeń wielkich i odważnych i odwagi by je spełniać. ... Żyjcie najpiękniej jak umiecie – po swojemu. Spełniajcie się!

Wszyscy absolwenci dostali dyplomy, prezentacje multimedialne o szkole z pamiątkowymi zdjęciami z wyjazdów edukacyjnych, a także listy gratulacyjne i nagrody książkowe.

Andrzej Nizielski