Raciąż: Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych w Publicznej Szkole Policealnej STO

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

W styczniu 2018 roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyły się zewnętrzne egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie.

Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w styczniu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e - learningowej.

Dwudziestego trzeciego marca 2018 roku słuchacze poznali wyniki egzaminu praktycznego. Autorami sukcesu słuchaczy jest grupa znakomitych specjalistów w swojej dziedzinie, pedagogów z wieloletnim stażem pracy, których wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz determinacja i sumienność w realizacji postawionych sobie celów zasługują na docenienie. Ich codzienny trud, wzorowe wykonywanie obowiązków i troska o słuchaczy przyniosły efekty. Ogólna zdawalność egzaminów państwowych wyniosła 82%. Do egzaminu przystąpiło 46 słuchaczy, zdało 38.

Zdawalność na poszczególnych kierunkach kształcenia:

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.07 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich). Zdawalność: 88 %.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:

1. Kamiński Jarosław, część praktyczna: 97%, część teoretyczna 93%, średnia:95%
2. Pietrzak Jarosław, cześć praktyczna: 94%, część teoretyczna: 90%, średnia: 92 %
3. Stępiński Dariusz, cześć praktyczna: 94.%, część teoretyczna: 90 %, średnia: 92. %
4. Stępińska Katarzyna, część praktyczna: 94%, część teoretyczna: 90%, średnia: 92%
5. Wiechowski Krzysztof, część praktyczna: 88%, część teoretyczna: 88%, średnia:88%
6. Krajewski Piotr, część praktyczna: 85%, część teoretyczna: 90%, średnia: 87,5%

Najwyższe wyniki z części teoretycznej (egzamin pisemny) osiągnęli:

1. Kamiński Jarosław – 93%
2. Pietrzak Jarosław –90.%
3. Stępiński Dariusz - 90.%
4. Stępińska Katarzyna – 90%
5. Krajewski Piotr – 90%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

1. Kamiński Jarosław – 97%
2. Pietrzak Jarosław – 94%
Stępiński Dariusz – 94%
Stępińska Katarzyna – 94%
Orzechowska Danuta – 94%

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.08 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Zdawalność: 100 %.

Najwyższe wyniki osiągnęły:

1. Kruszewska Paulina Magdalena – 98%
2. Kamaszewska Marta – 94%
3. Karasiewicz Jolanta Elżbieta – 87 %

Opiekun medyczny, kwalifikacja Z.04 (Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej). Zdawalność: 93 %.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęły:

1. Kowalewska Weronika, cześć praktyczna: 94.%, część teoretyczna: 80%, średnia: 87%
2. Szałkowska Hanna Zofia, cześć praktyczna: 100%, część teoretyczna: 73%, średnia: 86,5%
3. Kowalewska Alicja Bogumiła, cześć praktyczna: 94%, część teoretyczna: 78%, średnia: 86 %
4. Lewicka Sylwia Ewa, cześć praktyczna: 100.%, część teoretyczna: 70%, średnia: 85%
5. Trzęsiel Weronika, część praktyczna:100%, część teoretyczna:70%, średnia: 85%

Najwyższe wyniki z części teoretycznej (egzamin pisemny) osiągnęły:

1. Kowalewska Weronika – 80%
2. Kowalewska Alicja Bogumiła – 78.%
3. Chądzyńska Agnieszka Aneta – 78%
4. Grzegorzewska Marzanna – 78%
5. Cieślińska Alicja – 78%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęły:

1. Szałkowska Hanna Zofia – 100%
2. Lewicka Sylwia Ewa – 100%
3. Trzęsiel Weronika – 100%
4. Kowalewska Weronika – 94%
5. Kowalewska Alicja Bogumiła – 94%
6. Ziółkiewicz Małgorzata – 91%
7. Ptasik Anna Wiesława – 91%

Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych). Zdawalność:100%

Piątkowski Mirosław – część teoretyczna: 73%

Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.42 (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych). Zdawalność: 100%.

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

1. Radecki Kamil – 90%
2. Wrzosek Przemysław – 88
3. Piątkowski Jerzy - 84

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacja Z 13. (Zarządzaniebezpieczeństwem w środowisku pracy). Zdawalność: 57%.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:

1. Ozdarska-Chalińska Anna, część praktyczna: 80 %, część teoretyczna: 98 %, średnia: 89%
2. Sadowska Wiesława, część praktyczna: 80%, część teoretyczna: 95%, średnia: 87,5%
3. Muchyńska Izabela, część praktyczna: 80%, część teoretyczna: 80%, średnia 80 %
4. Koszałka Grzegorz., część praktyczna: 80%, część teoretyczna: 93%, średnia: 86,5.%
5. Podlińska Beata, część praktyczna: 78.%, część teoretyczna: 88%, średnia: 83%

Najwyższe wyniki z części teoretycznej osiągnęli:

1. Ozdarska-Chalińska Anna – 98%
2. Sadowska Wiesława – 95%
3. Koszałka Grzegorz – 93%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

Sadowska Wiesława – 80%
Ozdarska-Chalińska Anna – 80%
Koszałka Grzegorz – 80%
Schodowska Sylwia – 80%
Muchyńska Izabela – 80%

Dyrekcja szkoły wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie gratuluje bardzo dobrych wyników nauczania i życzy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Andrzej Nizielski