Raciąż: Bardzo dobre wyniki egzaminu w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Znamy już wyniki egzaminu zawodowego (zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy) w Publicznej Szkole Policealnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu w roku szkolnym 2013/14.

Do egzaminu pisemnego i praktycznego w styczniu w ww. zawodzie przystąpiło 24 absolwentów naszej szkoły. Egzamin pisemny zaliczyło 24, a egzamin praktyczny 17 absolwentów, którzy otrzymali tytuł technika i świadectwa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zdawalność egzaminu w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosła 70,83%, co jest dużym sukcesem naszej szkoły.


Dla porównania w województwie pomorskim zdawalność wyniosła 26,6%, w województwie kujawsko-pomorskim 30 %, w województwie warmińsko-mazurskim 54,8%, w województwie podlaskim 48,3%.

Najlepsze wyniki z osób zdających egzamin zawodowy na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy w styczniu 2013 r. osiągnęli:

  1. Jacek Gadomski – 87,5% (etap pisemny 85%, etap praktyczny 90%)
  2. Natalia Świderska Aleksandra – 87,5% (etap pisemny 88%, etap praktyczny 87%)
  3. Edyta Hammer – 86,5% (etap pisemny 88%, etap praktyczny 85%)
  4. Andrzej Nawrocki – 86,5% (etap pisemny 88%, etap praktyczny 85%)
  5. Jarosław Czerniak – 85% (etap pisemny 83%, etap praktyczny 87%)
  6. Mariola Grzegorzewska – 85% (etap pisemny 83%, etap praktyczny 87%)
  7. Monika Izabela Kawka – 85% (etap pisemny 83%, etap praktyczny 87%)
  8. Paulina Wierszewska – 85% (etap pisemny 83%, etap praktyczny 87%)

Wszystkim słuchaczom serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników i życzymy sukcesów.

Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski