Raciąż: Od 1 września 2014 r. w Publicznej Szkole Policealnej STO zostaną otwarte nowe kierunki kształcenia. Trwa nabór.

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu ogłasza nabór na kierunki kształcenia w roku szkolnym 2014/2015:

  • Architektura krajobrazu. Cykl kształcenia trwa 2 lata. Nauka w szkole jest bezpłatna.
  • Opiekun medyczny. Cykl kształcenia trwa 1 rok. Nauka w szkole jest bezpłatna.
  • Opiekun w domu pomocy społecznej. Cykl kształcenia trwa 2 lata. Nauka w szkole jest bezpłatna.
  • Asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka trwa 1 rok.
  • Opiekunka środowiskowa. Nauka trwa 1 rok.
  • Opiekun osoby starszej.
  • Opiekunka dziecięca.
  • Masażysta.
  • Terapeuta zajęciowy.

Raciąż, ul. Płocka 28, tel. 23 6791 071, tel./faks 23 6792 910

www.storaciaz.strefa.pl