Raciąż - świetne wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego działające w Raciążu imponują osiągnięciami nie od dziś. Publiczna Szkoła Policealna STO pełni w rejonie północnego Mazowsza szczególnie ważną rolę; podobnie jak inne szkoły tego typu, umożliwia słuchaczom zdobycie nowych kwalifikacji, zmianę zawodu, dostosowanie się do potrzeb  rynku pracy. Jest przy tym szkołą prawdziwie nowoczesną, uczy wielu potrzebnych specjalności zawodowych, wykorzystując zasoby sieci i stosując nowatorskie metody . Egzaminy teoretyczne (pisemne)  przeprowadzane są za pomocą platformy e-learningowej, z wykorzystaniem szkolnych pracowni komputerowych. Zdawalność egzaminów regularnie przekracza średnie krajowe.

31 marca 2017 roku uczniowie i nauczyciele poznali końcowe wyniki zewnętrznych egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w styczniu, bezpośrednio po ich zakończeniu (dzięki zastosowaniu ww. platformy e-learningowej). Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego konkretne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Każda praca była przesłana i oceniana przez egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Radość była ogromna, ponieważ wyniki okazały się rewelacyjne, najlepsze w dziejach szkoły.

W sesji zimowej 2016/ 2017 słuchacze i słuchaczki uzyskali dyplomy :

  • technika usług kosmetycznych (wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp),
  • technika turystyki wiejskiej (prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich i prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego),
  • technika bezpieczeństwa i higieny pracy (zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy),
  • technika pojazdów samochodowych (organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych).

Dyplomy są honorowane nie tylko w kraju, ale i w całej Unii Europejskiej.

Kilku absolwentów zaliczyło państwowy egzamin ze 100% punktacją; wielu miało średni wynik (z części teoretycznej i praktycznej łącznie) niewiele niższy. Liderkami w tej sesji egzaminacyjnej były świetnie przygotowane dziewczyny; wszystkie słuchaczki uzyskały średni wynik  powyżej 90%.

Bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jest powodem do dumy, zarówno dla dyrekcji, jak i uczących w naszej placówce edukacyjnej pedagogów. Kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu składa się z bardzo dobrych specjalistów w swojej dziedzinie, z ogromnym doświadczeniem praktycznym, a także z pracowników uczelni wyższych.

Technik usług kosmetycznych to po prostu wysoko wyspecjalizowana kosmetyczka. Absolwentki mają za sobą zajęcia w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach oraz w formie dodatkowych warsztatów z przedstawicielami firm kosmetycznych oraz w formie wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych (np. do ośrodków spa). Absolwentki są przygotowane do pracy w salonach i gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej oraz w firmach kosmetycznych; mogą także prowadzić własne gabinety kosmetyczne.

Absolwenci, którzy zdobyli dyplom technika turystyki wiejskiej, także uzyskali bardzo wysokie noty egzaminacyjne. Ukończyli przyszłościowy kierunek pozwalający na zdobycie uprawnień do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz działalności agroturystycznej. W czasie nauki mieli możliwość zwiedzania najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce i za granicą.

Technik BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) to osoba odpowiedzialna za wdrażanie przepisów BHP i kontrolę ich przestrzegania w każdej instytucji zatrudniającej pracowników lub mającej pod opieką grupę osób, jak np. szkoły czy przedszkola, zakłady produkcyjne. Technik BHP może zostać zatrudniony przez dany zakład lub pracować w instytucji zajmującej się inspekcją pracy; może również świadczyć usługi prywatne na zlecenie firm.

Technik pojazdów samochodowych uzyskuje przygotowanie do pracy w  zakładach mechaniki pojazdowej, autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów, serwisach i komisach samochodowych; może też prowadzić własną firmę.

To jest absolutnie FANTASTYCZNE! – cieszyli się z wyników egzaminu absolwenci, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Od dyrektora Andrzeja Nizielskiego i od Rady Pedagogicznej absolwenci przyjęli gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w życiu zawodowym.