Raciąż: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Kolejny rocznik absolwentów kierunków „opiekun medyczny” i „asystent osoby niepełnosprawnej” zakończył chlubnie edukację w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu; 6 lipca 2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie.

Dyr. Andrzej Nizielski pogratulował absolwentom zdobycia cennych w dzisiejszym świecie kwalifikacji. Przypomniał, że zapotrzebowanie na zawody medyczne (opiekun medyczny) i socjalne (asystent osoby niepełnosprawnej i opiekunka środowiskowa) z roku na rok rośnie. Absolwenci będą mogli nie tylko podejmować pracę w placówkach służby zdrowia, domach opieki społecznej i hospicjach, lecz także zakładać własne firmy. Współpraca Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie-Czubakach (jednym z najlepszych ośrodków opieki długoterminowej w kraju) sprawiła, że absolwenci zostali doskonale przygotowani do zawodu i mają gwarancję znalezienia satysfakcjonującej pracy. Mają też możliwość podejmowania wyzwań zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

W trakcie rocznej edukacji absolwenci kierunku opiekun medyczny poznali budowę i fizjologię organizmu ludzkiego, nauczyli się właściwie wykonywać czynności pielęgnacyjne, sporządzać dokumentację medyczną, rozpoznawać stany zagrożenia życia. Nauczyli się empatycznego podejścia do drugiego człowieka – chorego, czasem nieporadnego i zagubionego, ale zawsze zasługującego na szacunek i troskę. Ważnym elementem edukacji jest też umiejętność posługiwania się zawodowym językiem obcym oraz językiem migowym.

Absolwenci kierunku asystent osoby niepełnosprawnej nauczyli się sporządzania indywidualnego planu pomocy, wykonywania czynności opiekuńczych, organizowania czasu wolnego osoby niepełnosprawnej, włączania jej w programy rehabilitacyjne. Potrafią wspierać osoby niepełnosprawne w trudnych sytuacjach życiowych i w staraniach o świadczenia pomocy społecznej, usuwać wszelkiego typu bariery (psychologiczne, społeczne, architektoniczne, komunikacyjne), rozpoznawać potrzeby i problemy, oceniać możliwości i ograniczenia, przewidywać zagrożenia i udzielać pierwszej pomocy.

Najbardziej oczekiwaną częścią uroczystości było wręczenie świadectw. Wszyscy absolwenci otrzymali dyplomy oraz płyty z prezentacją multimedialną o szkole, zawierającą wspomnienia z minionych lat. Dyrekcja szkoły podziękowała Radzie Pedagogicznej za starania, cierpliwość, wyrozumiałość, a przede wszystkim za rzetelne przygotowanie słuchaczy do egzaminów. Nie obyło się bez wspólnych, pamiątkowych zdjęć. Sporo czasu spędzono na rozmowach przy grillu.

Opiekun kształcenia praktycznego Łukasz Palmowski odczytał absolwentom fragment tekstu z 1692 r. zamieszczonego w starym kościele św. Pawła w Baltimore – dezyderat ze wskazówkami aktualnymi również w obecnym czasie. Zgromadzeni usłyszeli między innymi:

,,Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia! W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź uważny. Dąż do szczęścia!

Andrzej Nizielski