Raciąż: Wyniki egzaminów zawodowych w sesji letniej 2016 roku

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Absolwenci Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu otrzymali wyniki zewnętrznych egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w roku szkolnym 2015/2016. Większość absolwentów egzamin zdała, i to na bardzo wysokim poziomie. Mają się z czego cieszyć!

Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w czerwcu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej. 26 sierpnia 2016 roku słuchacze poznali wyniki egzaminu praktycznego.

Do egzaminów przystąpiło 140 osób, zdało 119 osób. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2015/2016 w Raciążu wynosi zatem 85%. Jest to powód do dumy i radości nie tylko dla słuchaczy, ale też dla dyrekcji, a przede wszystkim dla pedagogów naszej placówki edukacyjnej. Nasi nauczyciele to prawdziwi pasjonaci, którzy do pracy podchodzą ideowo, stawiając na pierwszym planie słuchaczy, ich problemy i potrzeby. Są zdeterminowani w sumiennym, odpowiedzialnym przekazywaniu wiedzy; pomagają, wyjaśniają i prowadzą zajęcia dodatkowe, traktując swoich uczniów indywidualnie. Mają przy tym wszechstronną wiedzę, doświadczenie i umiejętności dydaktyczne, stosują nowoczesne formy kształcenia. Uczniowie i dyrekcja szkoły serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom!

A jak kształtowały się wyniki na poszczególnych kierunkach kształcenia?

Technik turystyki wiejskiej (T.7 – prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich). Do egzaminów przystąpiło 41 osób, zdało 35 osób. Zdawalność: 85%.

Najwyższe wyniki osiągnęli:

 1. Rutynowska Anna, cześć praktyczna: 100%, część teoretyczna: 88%, średnia: 94%
 2. Suchodolski Jerzy Tomasz, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 85% średnia: 92,5%
 3. Peczyński Szymon, część praktyczna: 100%, cześć teoretyczna: 85%, średnia: 92,5%

Technik turystyki wiejskiej (T.8 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Do egzaminów przystąpiło 48 osób, zdało 39 osób. Zdawalność: 81%.

Najwyższe wyniki osiągnęli:

 1. Chorzewski Marek, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 90%, średnia: 95%
 2. Korycki Paweł, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 90%, średnia: 95%
 3. Paradowski Marcin Michał, część praktyczna: 96%, część teoretyczna: 90%, średnia: 93%

Technik pojazdów samochodowych (M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych). Do egzaminów przystąpiło 13 osób, zdało 7 osób. Zdawalność: 54%.

Najwyższe wyniki osiągnęli:

 1. Skierkowski Michał, część praktyczna: 93%, część teoretyczna: 70 %, średnia: 81,5%
 2. Topolewski Jacek, część praktyczna: 87%, część teoretyczna: 73%, średnia: 80%
 3. Lewandowski Krzysztof, część praktyczna: 90%, część teoretyczna: 83%, średnia: 86,5%

Technik usług kosmetycznych (A.61 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy). Do egzaminów przystąpiło 19 osób, zdało 19 osób. Zdawalność: 100%.

Najwyższe wyniki osiągnęli:

 1. Olszewska Magdalena, część praktyczna: 95%, część teoretyczna: 93%, średnia: 94%
 2. Błażewicz Anna,  część praktyczna: 97%, część teoretyczna: 90%, średnia: 93,5%
 3. Drążkiewicz Marta, część praktyczna: 94%, część teoretyczna: 93%, średnia: 93,5%

Opiekun medyczny (Z.04 – świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej). Do egzaminów przystąpiło 19 osób, zdało 19 osób. Zdawalność: 100%.

Najwyższe wyniki osiągnęli:

 1. Kwiatkowska Mariola, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 85%, średnia: 92,5%
 2. Szerszeniewska Katarzyna, część praktyczna: 96%, część teoretyczna: 88%, średnia: 92%
 3. Kopczyńska Renata, część praktyczna: 98%, część teoretyczna: 85%, średnia: 91,5%

Dyrekcja szkoły wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie gratuluje absolwentom bardzo dobrych wyników egzaminu i życzy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski