Raciąż: Zakończenie roku opiekuna medycznego

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

30 czerwca 2017 roku o godz. 1800 w DWORKU AMORE odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 i pożegnanie absolwentów opiekuna medycznego z Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu. Stało się tak za sprawą słuchaczki ze wspomnianego wcześniej kierunku kształcenia, pani Małgorzaty Ziółkowskiej, która przygotowała w prowadzonym przez siebie Domu Weselnym poczęstunek dla koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy. Na uroczystość zaproszony został dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski, kierownik kształcenia praktycznego, pan Łukasz Palmowski, sekretarz Społecznego Towarzystwa Oświatowego, pan Jarosław Pietrzak oraz nauczycielki, panie: Marzena Szczechowicz, Teresa Piechna i Iwona Drążkiewicz.
Było to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla byłych słuchaczy, którzy wreszcie mogli odebrać upragnione świadectwa ukończenia szkoły, lecz także dla Rady Pedagogicznej, której trud władany w proces kształcenia nowych pokoleń nie poszedł na marne. Tegoroczna impreza będąca zwieńczeniem pracy pedagogów i słuchaczy przebiegła w przemiłej atmosferze, wszyscy goście byli pod ogromnym wrażeniem przepięknego wystroju wnętrza, rewelacyjnego, domowego jedzenia oraz przemiłej obsługi. Ten dzień bez wątpienia zapadnie wszystkim w pamięci, a przede wszystkim bohaterom tej uroczystości – słuchaczom Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, dla których zamknął się kolejny etap w życiu. Jak przystało na pożegnanie padło wiele ciepłych słów skierowanych do słuchaczy i absolwentów ze strony zaproszonych gości i dyrekcji.

Na zakończenie części oficjalnej zostały wręczone nagrody słuchaczkom, które w sposób szczególny wyróżnili się osiągnięciami w nauce. Wszyscy otrzymali świadectwa i płyty z prezentacją multimedialną o szkole zawierającą wspomnienia z minionych lat. Najlepsi dostali dodatkowo listy gratulacyjne oraz pendrive z audiobookiem.

W ramach podziękowania słuchacze opiekuna medycznego wręczyli kadrze pedagogicznej kwiaty. Pani Małgorzata Ziółkowska za przygotowanie imprezy otrzymała od koleżanek prezent — kosz pełen słodyczy, a od szkoły pendrive z audiobookiem oraz dyplom za pracę na rzecz szkoły, którego treść prezentujemy poniżej:

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu serdecznie dziękuję Pani Małgorzacie Ziółkowskiej za wielki dar serca, pomoc i ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Dzięki ofiarności ludzi skromnych, pomagających bez wielkich słów i rozgłosu, pięknieje nie tylko otoczenie, ale także nasze życie.

Osoby takie, jak Pani są powodem do dumy, stanowiąc wizytówkę szkoły i wzór do naśladowania. Pomagacie nam dostrzegać potrzeby innych, których dobro jest dla nas wszystkich najważniejsze. Każda Pani ofiarność, bezinteresowna pomoc przy organizacji egzaminów była dla nas ogromnym wsparciem.

Głęboko wierzymy, że współpraca między Panią a szkołą w dalszym ciągu będzie opierać się na wzajemnej życzliwości i zrozumieniu.

W trakcie rocznej edukacji poznali Państwo budowę i fizjologię organizmu ludzkiego, potrafią właściwie wykonywać czynności pielęgnacyjne, sporządzać dokumentację medyczną, charakteryzować rozwój psychofizyczny człowieka oraz rozpoznawać stany zagrożenia życia. Praktyki zawodowe zrealizowane w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie – Czubakach umożliwiły zapoznanie się z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych oraz problemami osób chorych i niesamodzielnych. Zdobyli Państwo gruntowną wiedzę i doświadczenie oraz nauczyli się empatycznego podejścia do drugiego człowieka — chorego, czasem nieporadnego i zagubionego, ale zawsze człowieka, zasługującego na szacunek i troskę.

Na zakończeniu roku opiekuna medycznego dyrektor, pan Andrzej Nizielski zachęcił absolwentów do kontynuowania nauki na przyszłościowych kierunkach kształcenia: opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej i opiekun w domu pomocy społecznej.

Medyczne kierunki kształcenia dają gwarancję znalezienia pracy. Konieczność szkolenia specjalistów w tych dziedzinach związana jest z procesem starzenia się społeczeństwa, którego skutkiem jest rosnąca liczba osób starych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu kondycji fizycznej lub psychicznej, wymagających stałej pomocy innych osób w zakresie zwykłych czynności dnia codziennego. Po zdaniu egzaminu absolwenci uzyskali uprawnienia i kwalifikacje do pracy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, dzięki którym będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, hospicjach oraz zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Na zakończenie naszej wspólnej przygody pragniemy życzyć, by jak najwięcej Państwa marzeń się spełniło, żebyście zawsze czuli, że postępujecie w zgodzie ze sobą, znaleźli własną drogę do szczęścia, osiągnęli to, co sami sobie postawicie za cel i poczytacie za sukces. I by nigdy nie zabrakło przy Was bliskich osób, z którymi swoją radość i swoje szczęście będziecie mogli dzielić. Na zawsze pozostaną Państwo w myślach dyrekcji i nauczycieli, którzy z Państwem pracowali. Powodzenia!

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu serdecznie dziękuje kadrze pedagogicznej za bardzo owocną współpracę. Jesteśmy pod ogromnym, pozytywnym wrażeniem Państwa zaangażowania w wykonywanie obowiązków zawodowych i kształcenie nowych pokoleń. Znakomite wyniki w nauce absolwentów są świadectwem Państwa ogromnej wiedzy, którą tak chętnie dzielili się Państwo z naszymi słuchaczami. Dali się Państwo poznać jako osoby zorganizowane, pracowite, kompetentne, a przede wszystkim doskonałe przygotowane merytoryczne i praktyczne w zakresie przewidzianych w podstawie programowej zagadnień. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, empatia, życzliwość oraz wrażliwość na potrzeby i problemy słuchaczy to Państwa atuty, cechy osobowościowe, które budzą najwyższy podziw, wyróżniając Państwa spośród nauczycieli z innych szkół. Dziękujemy za otoczenie słuchaczy troskliwą opieką, umożliwienie im zdobycia wiedzy i umiejętności, które z pewnością wykorzystają w dalszym życiu. Z całego serca życzymy Państwu zdrowia, szczęścia rodzinnego, wytrwałości i sukcesów w ciężkiej i odpowiedzialnej pracy zawodowej, zapału i zaangażowania w każdym podejmowanym działaniu, odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone, realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień — jak fal, które pchają statek do przodu.

Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski