Zakończenie roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Zakończenie roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu. Kolejna grupa wykwalifikowanych Opiekunek Medycznych opuszcza mury naszej szkoły.

GRATULUJEMY!!!!

W dniu drugiego lutego 2018 r. w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyło się uroczyste zakończenie roku na kierunku Opiekun Medyczny (symbol cyfrowy zawodu 532102).

Naukę ukończyło 15 absolwentek – ambitnych, pracowitych i wspaniałych słuchaczek, które mimo codziennych obowiązków rodzinnych i zawodowych włożyło dużo pracy i zaangażowania w zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, a tym samym zdobycie i w wielu przypadkach poszerzenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Gospodarzem uroczystości był dyrektor, pan Andrzej Nizielski. Powitał serdecznie wicedyrektora – pana Krzysztofa Kuskowskiego, kierownika kształcenia praktycznego – pana Łukasza Palmowskiego, wykładowców, bez których osiągnięcie takiego sukcesu nie byłoby możliwe – panie Iwonę Drążkiewicz i Teresę Piechnę, opiekuna grupy – panią Hannę Szałkowską, a przede wszystkim bohaterki uroczystości – absolwentki Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z kierunku Opiekun Medyczny.

Dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski pogratulował tegorocznym absolwentkom wytrwałości, edukacyjnego sukcesu i zdobycia cennych w dzisiejszym świecie kwalifikacji. Przypomniał, że wykwalifikowani opiekunowie medyczni mogą nie tylko podejmować pracę w placówkach służby zdrowia, domach opieki społecznej, hospicjach, czy innych tego typu placówkach, mogą także zakładać własne firmy stając się pracodawcami. Mają też możliwość podejmowania wyzwań zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

Za podjęte wyzwanie zdobycia, poszerzenia wiedzy oraz dążenie do zdobycia kwalifikacji w zawodzie Opiekun Medyczny, wszystkim absolwentkom należy się wielki szacunek i uznanie.

To opiekunowie medyczni wspierają personel medyczny w opiece nad pacjentami. Ich praca jest często postrzegana jako ta, która nie wymaga specjalnych umiejętności. Nie jest to prawdą. Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną wymaga wiedzy z wielu dziedzin, począwszy od psychologii, poprzez anatomię, fizjologię czy też patologię.

Nasze słuchaczki i absolwentki zdobyły uprawnienia i umiejętności, które z pewnością wykorzystają do jeszcze bardziej profesjonalnej opieki nad pacjentami, powierzonymi ich opiece każdego dnia. Będąc słuchaczkami dały się poznać, jako osoby komunikatywne ciepłe, serdeczne, odporne psychicznie, wrażliwe, empatyczne, zorganizowane i pracowite. Cierpliwość, stanowczość, zdecydowanie, zaradność i spostrzegawczość to kolejne ich atuty. Osiągnięte przez nie dobre i bardzo dobre wyniki kształcenia są świadectwem ich dojrzałości, wytrwałości, odpowiedzialności oraz zaangażowania w wykonywanie obowiązków szkolnych. Znakomite wyniki w nauce świadczą o ich determinacji w realizację powierzonych im zadań, kreatywności oraz sumienności. Podczas zajęć można było zauważyć, że cechuje je duża zdolność koncentracji uwagi, bardzo dobra pamięć, zdolność logicznego myślenia i wnikliwej obserwacji, wyobraźnia i szybki refleks. Samodzielność, opanowanie, ponadprzeciętne zdolności manualne, niezwykła precyzja w wykonywaniu wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych podczas zajęć praktycznych oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych sprawiają, że absolwentki opiekuna medycznego są idealnymi pracownikami stanowiącymi doskonałą wizytówkę Centrum Medycznego Grupa Zdrowie.

Wspomniane cechy są pożądane zarówno na etapie kształcenia, jak i w pracy, zwłaszcza u pracowników, którzy na co dzień pomagają osobom chorym i niesamodzielnym w codziennej egzystencji, starając się ulżyć im w cierpieniach, wkładającym w to dużo wysiłku, empatii i swoje ogromne serca.

W trakcie zajęć edukacyjnych absolwentki nauczyły się zasad właściwej opieki nad podopiecznymi, udzielania im pierwszej pomocy oraz posługiwania się językiem migowym, niezbędnym do skutecznej komunikacji z osobami u których występują wady słuchu. Znają anatomię i fizjologię organizmu ludzkiego, potrafią właściwie wykonywać czynności pielęgnacyjne, sporządzać dokumentację medyczną, charakteryzować rozwój psychofizyczny człowieka oraz rozpoznawać stany zagrożenia życia.

Wiele ciepłych słów z ust dyrektora i absolwentek było skierowanych do nauczycieli, których zaangażowanie, wiedza, umiejętności praktyczne i pedagogiczne w ogromnej części przyczyniły się do sukcesu naszych słuchaczek.

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły:

I miejsce:
  Żelechowska Elżbieta – 5,0
  Lewicka Sylwia – 5,0
  Grzegorzewska Marzanna – 5,0

II miejsce:
  Kowalewska Weronika – 4,91

III miejsce:
  Chądzyńska Agnieszka – 4,73
  Kowalewska Alicja – 4,73

IV miejsce:
  Drzewiecka Monika – 4,64


Podczas uroczystości zostały wręczone absolwentkom świadectwa ukończenia rocznej policealnej szkoły Opiekun Medyczny oraz płyty z prezentacją multimedialną o szkole zawierającą wspomnienia z minionych lat.

Kierownik praktyk zawodowych, pan Łukasz Palmowski w imieniu Dyrekcji i całej Rady Pedagogicznej odczytał okolicznościowe życzenia. Powiedział między innymi:

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu serdecznie gratuluje ukończenia edukacji na kierunku opiekun medyczny. Osiągnięte przez Państwa dobre i bardzo dobre wyniki kształcenia, są świadectwem dojrzałości, wytrwałości, odpowiedzialności oraz zaangażowania w wykonywanie obowiązków szkolnych. Dali się Państwo poznać, jako osoby zorganizowane i pracowite. Moi Drodzy Absolwenci! Pragnę życzyć wszystkim wyruszającym w kolejny etap życiowej wędrówki, aby nigdy nie zwątpili w swoje umiejętności, aby prawda i piękno były wyznacznikami ich drogi, aby nie bali się miłości i umieli dawać i czerpać z życia wszystko, co najlepsze. Wierzę, że świetne przygotowanie praktyczne oraz wiedza teoretyczna zdobyta w naszej szkole pomoże Państwu rozwijać swoje umiejętności w nowo zdobytym zawodzie. Powodzenia.

Opiekun kierunku, pani Hanna Szałkowska, odczytała absolwentkom fragment tekstu z 1692 r. zamieszczonego w starym kościele św. Pawła w Baltimore – dezyderat z pięknymi życzeniami i wskazówkami, jakże aktualnymi również w obecnym czasie:

„Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj jaki spokój można znaleźć w ciszy.

O ile możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.

Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha…

Niech Twoje osiągnięcia będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna. Ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co Ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby Cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia! W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź uważny. Dąż do szczęścia!”

Powyższe życzenia i przesłania życiowe oraz sukces naszych absolwentek będą zapisane w historii naszej szkoły.

Absolwentkom, które w sposób szczególny wyróżniły się osiągnięciami w nauce zostały wręczone nagrody. Najlepsze z nich otrzymały dodatkowo pendrive z audiobookiem „Anna Karenina” Lwa Tołstoja i „Zły” Leopolda Tyrmanda oraz piękne wydania książek.

Słuchaczki nie zadowoliły się tylko ukończeniem szkoły, ale każda z nich przystąpiła do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Egzamin składał się z dwóch etapów: części pisemnej teoretycznej zdawanej w formie elektronicznej na platformie e-learningowej oraz części praktycznej, polegającej na praktycznym wykonaniu czynności opiekuńczych oraz opracowaniu projektu wg wytycznych z arkusza egzaminacyjnego OKE. Wyniki egzaminu pisemnego były znane zaraz po zakończeniu egzaminu na platformie. Absolwentki naszej szkoły doskonale zdały cześć pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Część praktyczna również poszła im bardzo dobrze, jednakże na dokładne wyniki będą musiały poczekać około dwóch miesięcy.

Uroczystość będąca zwieńczeniem pracy pedagogów i sukcesem słuchaczy przebiegła w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze. Był czas na wspólne rozmowy z dyrekcją i radą pedagogiczną oraz snucie planów na przyszłość, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

Podczas spotkania dyrektor pan Andrzej Nizielski wielokrotnie podkreślał, że medyczne kierunki kształcenia dają gwarancję znalezienia satysfakcjonującej pracy. Wręcz niezbędni stali się opiekunowie medyczni, którzy w placówkach opiekuńczo-leczniczych wspierają pielęgniarki w codziennej, kompleksowej opiece nad pacjentami, za co należą im się szczególne wyrazy uznania.

Konieczność szkolenia specjalistów w tej dziedzinie związana jest z procesem starzenia się społeczeństwa, którego skutkiem jest rosnąca liczba osób starych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu kondycji fizycznej lub psychicznej wymagających stałej pomocy w codziennej egzystencji.

Podkreślić należy, że dwanaście spośród tegorocznych absolwentek pracuje aktualnie w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie-Czubakach, to one codziennie dokładają wszelkich starań, aby pomóc osobom chorym i niesamodzielnym w codziennej egzystencji i ulżyć w cierpieniach, wspierając personel medyczny w opiece nad pacjentami.

Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę, panu dyrektorowi Centrum Medycznego Grupa Zdrowie, doktorowi Arkadiuszowi Chmielińskiemu, pani kierownik Monice Stępińskiej, a także pozostałym pracownikom zakładu. Jesteśmy pod ogromnym, pozytywnym wrażeniem Państwa zaangażowania w wykonywane obowiązki, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki w nauce naszych absolwentek.

Bogactwo każdego narodu to wiedza jego obywateli, a także ich rzetelna i odpowiedzialna praca. Sądzimy, że właśnie o tym przekonały się nasze słuchaczki odbywające praktykę w Państwa zakładzie. Kontakt ze specjalistami w swej dziedzinie, fachowa pomoc w rozwiązywaniu problemów, zaangażowanie i życzliwa opieka składają się na cenne doświadczenie. Praktyki zawodowe zrealizowane w czasie nauki w szkole umożliwiły absolwentkom zapoznanie się z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych oraz problemami osób chorych. Dziękujemy za otoczenie naszych słuchaczek troskliwą opieką, życzliwość otwarcie i chęć dzielenia się wszechstronną wiedzą teoretyczną i praktyczną, nauczenie ich empatycznego podejścia do drugiego człowieka oraz umożliwienie zdobycia umiejętności, które z pewnością wykorzystają one w swojej pracy.

Państwa wsparcie pozwoliło słuchaczkom zapoznać się z pracą opiekuna medycznego od strony praktycznej, zwiększając jednocześnie poziom ich zawodowych kompetencji i przyczyniło się do profesjonalizacji procesu kształcenia.

Doskonale wyedukowani opiekunowie medyczni potrafią właściwie wykonywać czynności pielęgnacyjne, zapobiegać zachorowaniom, udzielać pomocy w stanach zagrożenia życia, sprawować i organizować opiekę nad pacjentami, nawiązywać z nimi kontakt, udzielać wsparcia emocjonalnego, oceniać stan zdrowia, zaspokajać potrzeby fizjologiczne, pomagać w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz przeprowadzać wszelkie zabiegi pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie ciała chorych w czystości.

Praktyka uświadomiła wszystkim jej uczestnikom, jak ogromne znaczenie ma właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania wiążącego się z ogromną odpowiedzialnością za las drugiego człowieka zawodu opiekuna medycznego.

Jesteśmy przekonani, że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas praktyki w jednym z najlepszych ośrodków opieki długoterminowej w kraju, pozwolą naszym absolwentkom w sposób właściwy wykonywać powierzone obowiązki zawodowe.

Zatrudnianie w placówkach opiekuńczych tak przygotowanych merytorycznie i praktycznie opiekunów medycznych powinno być powodem do zadowolenia i niebywałej satysfakcji. To także gwarancja profesjonalnego wykonywania powierzanych zadań i obowiązków.

Absolwentki wzbogacone o nową wiedzę i posiadające życiowe doświadczenie z pewnością będą nieść fachową pomoc i po mistrzowsku świadczyć usługi opiekuńcze swoim podopiecznym.

Wszystkim absolwentom gratulujemy bardzo dobrych ocen, a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm. Życzymy kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach przyszłych uczniów oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Dyrektor Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu
Andrzej Nizielski