Zespół Szkół STO w Raciążu – pierwsi absolwenci BHP

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

4 stycznia 2014 roku był bardzo ważnym dniem dla pierwszych absolwentów kierunku »bezpieczeństwo i higiena pracy« w Publicznej Szkole Policealnej STO, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu. W dniu tym odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Sielanka” zakończenie półtorarocznej nauki słuchaczy nowego kierunku kształcenia.

Na uroczystość przybyli: burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski, dyrektor Zespołu Szkół STO Andrzej Nizielski, wicedyrektor i opiekun grupy Krzysztof Kuskowski, nauczyciele i oczywiście uśmiechnięci i zadowoleni absolwenci.

Świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe wyróżniającym się w nauce słuchaczom wręczyli: burmistrz M. Godlewski i dyrektor A. Nizielski, a wszyscy obecni gratulowali sukcesu.

Gratulacje i życzenia od władz samorządowych miasta przekazał burmistrz Mariusz Godlewski a w imieniu dyrekcji szkoły i nauczycieli – dyrektor Andrzej Nizielski. Następnie nauczyciel i autor wielu artykułów prasowych o szkole Stefan Modrzejewski przedstawił rys historyczny Zespołu Szkół STO, który w bieżącym roku szkolnym obchodził 20-lecie swego istnienia, przeczytał życzenia skierowane do absolwentów, pochodzące z tekstu zamieszczonego w kościele w Baltimore (Deziderata).

Słuchacze podziękowali dyrekcji i wykładowcom za pracę i wręczyli piękne bukiety kwiatów. Następnie przy lampce szampana wspominano wspólnie spędzone w szkole chwile i dzielono się spostrzeżeniami.

Pierwsi absolwenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy – 24 osóby (w kolejności alfabetycznej): Czerniak Jarosław, Gadomska Anna, Gadomski Jacek, Grzegorzewska Mariola, Gzylewska Natalia, Hammer Edyta, Jóźwiak Ewelina, Kawka Monika, Komorowska Anna, Korzybska Paulina, Kutrowski Mariusz, Lewandowska Emilia, Maron Emilia, Nawrocki Andrzej, Przybyszewska Agnieszka, Różycki Ireneusz, Sadecka Katarzyna, Schodowska Agnieszka, Świderska Aleksandra, Wierszewska Paulina, Winter Kamila, Włodarska Beata, Żuchińska Beata, Żuchiński Arkadiusz.

Absolwenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce: Edyta Hammer – średnia 5,5; Jacek Gadomski – 5,1; Mariola Grzegorzewska, Anna Komorowska, Mariusz Kutrowski, Andrzej Nawrocki – 5,0.

Nauczyciele: Monika Czyżyk, Stanisław Gołębiowski Grzegorz Mańkowski, Stefan Modrzejewski, Wiesław Mostowy, Maria Wiśniewska.

Przedmioty kształcenia w zawodzie technik bhp: ergonomia w procesie pracy, język obcy zawodowy w bhp – angielski, rosyjski, ocena ryzyka zawodowego, podstawy prawa pracy, podstawy przedsiębiorczości, techniczne bezpieczeństwo pracy, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zagrożenia w środowisku pracy, zarządzanie systemami bhp, praktyka zawodowa.

Przed absolwentami jeszcze egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, który będzie przeprowadzony w wersji elektronicznej – wynik zaraz po egzaminie.

Stefan Modrzejewski