Nasze osiągnięcia

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Sandomierska 20
26-600 Radom

  • coroczna impreza choinkowa dla dzieci najuboższych (współpraca z MOPS w Radomiu, integracja środowiska lokalnego, zaangażowanie uczniów w pomoc innym),
  • 100% zdawalność egzaminu maturalnego
  •  II etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej