„Transplantacje – dar życia – jestem na tak”

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Sandomierska 20
26-600 Radom

Pod takim hasłem odbyła się 2 marca 2015 r. w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr I STO w Radomiu konferencja pod patronatem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Prelegentami byli: Pani Urszula Kuna – koordynator projektu MSCDN wydział w Radomiu oraz Panowie Krzysztof Zając  i dr Marcin Kotulski z Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas Spotkania uczniowie dowiedzieli się na czym polega przeszczep narządów, jakie przepisy prawne regulują ten proces, jak duże zapotrzebowanie na przeszczepy jest w Polsce. Rozmawialiśmy też o tym, jak wygląda życie pacjenta po przeszczepie. Ważnymi zagadnieniami poruszanymi na konferencji były bariery w rozwoju programu „Partnerstwo dla transplantologii” – mentalność, etyka, religia, kultura. Podczas panelu dyskusyjnego uczniowie zadawali pytania, prowadzący precyzowali omawiane zagadnienia, rozwiewali wątpliwości.