Nasze osiągnięcia

II Społeczne Gimnazjum STO
ul. Sandomierska 20
26-600 Radom

  • Od września 2013r. szkoła przygotowuje do egzaminów Cambridge.
  • Uczniowie szkoły są laureatami oraz osiągają wyróżnienia w Multiteście Matematycznym.
  • W roku szkolnym 2012/2013 czworo uczniów szkoły zdało egzaminy Cambridge na poziomie PET
  • Dynamicznie działająca Rada Uczniów 
  • Chór szkolny składający się z uczniów i nauczycieli 
  • Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.