Społeczne Gimnazjum STO nr 2 w Radomiu

II Społeczne Gimnazjum STO
ul. Sandomierska 20
26-600 Radom

II Społeczne Gimnazjum powstało w roku 2011 przy I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, działającym w Radomiu od 1991r. Obie placówki prowadzone są przez Samodzielne Koło Terenowe nr 158 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Od początku istnienia obie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

W naszym gimnazjum podmiotem jest uczeń. Zakładając możliwie najpełniejsze  uwzględnienie jego indywidualności. Wszak celem nadrzędnym szkoły jest przygotowanie wychowanków do aktywnej roli w społeczeństwie.

Klasy w naszych szkołach są mało liczne (do 15 uczniów), co pozwala na częste kontakty z nauczycielami. Uczniowie bardzo uzdolnieni i wyróżniający się zainteresowaniami poszczególnymi dziedzinami wiedzy mogą liczyć na pomoc nauczycieli. Uczący dostosowują specjalne dla nich tematykę rozszerzającą program nauczania, wskazując literaturę i zachęcając do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Szkoła nie pozostawia bez opieki uczniów wykazujących braki. I oni korzystają z różnych form pomocy np. dydaktycznych konsultacji, dogodnych terminów sprawdzianów i klasówek. Tak pomyślana indywidualizacja przynosi oczekiwane rezultaty.

Atutem naszej szkoły jest także bezpieczeństwo uczniów. Mała liczebność klas, kameralna atmosfera pozwala zapewnić naszym wychowankom pełną opiekę. Na teren szkoły nikt z zewnątrz nie wejdzie niezauważony przez pracowników placówki. Wszystkie drobne konflikty wynikające z realizacji międzypersonalnych staramy się rozwiązywać wspólnie i na bieżąco.