Społeczne Gimnazjum Nr 1 STO

Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Reja STO
ul. Banacha 10
76-200 Słupsk

Placówka powstała w 1999 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Reja.

Gimnazjum jest małą bezpieczną szkołą, gdzie panuje miła rodzinna atmosfera. Jako jedna z pierwszych wprowadziła metodę projektu oraz innowacje pedagogiczne. Placówka oferuje uczniom szeroki wachlarz kół zainteresowań, zajęcia na basenie, naukę języka angielskiego i niemieckiego w rozszerzonym wymiarze godzin. Dzieci znajdują się pod opieką wysoce wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Małe klasy gwarantują zyndywidualizowane nauczanie.

Uczniowie angażują się w liczne przedsięwzięcia, między innymi takie o charakterze charytatywnym i ekologicznym. Jedną z akcji było zorganizowanie pomocy dla potrzebującej rodziny, inną organizacja Dni Gier i Zabaw Ekologicznych. Co roku organizowana jest impreza „Śpiewać, grać, tańczyć każdy może i potrafi…”, która wrosła już w szkolną tradycję.

Ważne i wartościowe są dla naszych uczniów zajęcia w ramach Collegium Futurum w Inkubatorze przedsiębiorczości. Podczas regularnych zajęć uczniowie 1 klasy gimnazjum samodzielnie tworzą własne materiały multimedialne. W nowoczesnej przestrzeni Słupskiego Inkubatora Technologicznego uczestniczą w dyskusji, projekcji filmowej, pracują nad artykułami i wreszcie tworzą własne newslettery i publicznie je prezentują. Program koncentruje się głównie na kształtowaniu kompetencji kreatywnego rozwiązywania problemów i rozwoju kompetencji społecznych.