I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja STO

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja STO
ul. Zygmunta Augusta 8
76-200 Słupsk

Szkoła powstała w 1990 roku jako pierwsza niepubliczna placówka oświatowa w Słupsku.

Szkoła jest bezpieczna i przyjazna dla ucznia. Klasy są niewielkie, dzięki czemu panuje tu miła i rodzinna atmosfera. Od początku istnienia szkoła gwarantowała dzieciom zorganizowany pobyt od godz. 7.00. do 16. 00, a także szeroki wachlarz kół zainteresowań, zajęcia na basenie oraz naukę języka angielskiego i niemieckiego w rozszerzonym wymiarze godzin. Procownicy szkoły to grono zaangażowanych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, zawodach sportowych i uroczystościach szkolnych.

Po rozbudowie w 2010 r.  warunki są doskonałe do nauczania. Dumą szkoły jest obszerna sala gimnastyczna zbudowana całkowicie z drewna.

Już najmłodsi uczniowie biorą udział w imprezie „Śpiewać, grać, tańczyć każdy może i potrafi…”, która organizowana jest co roku. Podczas uroczystości uczniowie grają i śpiewają dla zgromadzonej publiczności.

 

 

-