Program innowacyjny: „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka przez zabawy logopedyczne”

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja STO
ul. Zygmunta Augusta 8
76-200 Słupsk

Termin: listopad 2018 r. – czerwiec 2019 r.
Miejsce: szkoła
 

Organizator: I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja STO
ul. ul. Zygmunta Augusta 8, 76-200 Słupsk
tel. kont. 690 933 340
e-mail: ssp@spoleczna.slupsk.pl

Zasięg szkolny


Z badań przesiewowych przeprowadzonych e roku szkolnym 2018/09 wynika, że coraz więcej dzieci ma różne zaburzenia mowy i potrzebuje pomocy logopedycznej. Proponowane zajęcia nie zastąpią terapii logopedycznej dzieciom, które nie osiągnęły normy językowej lub mają wady wymowy, będą jednak doskonale stymulowały językowe umiejętności. Zabawy będą wspierały terapię logopedyczną poprzez przygotowanie aparatu artykulacyjnego do poprawnej realizacji głosek, ćwiczyły właściwy tor oddechowy, doskonaliły funkcje słuchowe.

Program „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka przez zabawy logopedyczne” w swoich założeniach ma na celu korygowanie istniejących zaburzeń wymowy i zapobieganie występowaniu problemów logistycznych u dzieci.