Słupsk: Polska Akcja Humanitarna w szkole STO

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja STO
ul. Zygmunta Augusta 8
76-200 Słupsk

Na przełomie grudnia 2013 i stycznia 2014 r. I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku dołączyła do kampanii Polskiej Akcji Humanitarnej pt. "Studnia Dla Południa". Celem kampanii było zbieranie funduszy na budowę nowych ujęć wody pitnej w Somalii i Sudanie Południowym.

Przez ten czas na terenie szkoły działał sklepik PAH, w którym można było nabyć gadżety wodne, ze sprzedaży których zasilono konto akcji. Ponadto przeprowadzono działania informacyjne skierowane do uczniów szkoły. We wszystkich klasach odbyły się pogadanki, których celem było zwrócenie uwagi na problem w dostępie do wody pitnej w Afryce Południowej, konieczność jej oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania jej zasobami. Na zakończenie zorganizowano konkurs plastyczny pt. "Woda to nasz największy skarb, więc każdy powinien o nią dbać". Każda klasa miała za zadanie przygotować plakat i hasło zachęcające do oszczędzania wody i dbania o nią. Z wszystkich prac zorganizowano na holu szkoły wystawę, a najlepsze z nich zostały nagrodzone.

Sytuacja w takich krajach jak Somalia i Sudan Południowy jest bardzo trudna. Najbardziej potrzebna jest pomoc w sektorze wodno-sanitarnym. Brakuje ujęć wody zdatnej do picia. Mieszkańcy muszą pokonywać codziennie wiele kilometrów do najbliższych studni. Dodatkowym utrudnieniem jest brak stabilizacji polityczno-gospodarczej (bieda, konflikty zbrojne, walki etniczne). Między innymi z tych powodów Polska Akcja Humanitarna przeprowadziła ogólnopolską kampanię, do której przyłączyła się również szkoła STO ze Słupska.

Jak mówi koordynatorka akcji w szkole p. Anna Młocek: Nasi uczniowie spisali się na medal! Wykazali się autentycznym zaangażowaniem, dużą inicjatywą i chęcią poszerzenia wiedzy. Słuchali informacji o sytuacji w krajach Afryki Południowej i wysuwali własne wnioski, a wykonując plakaty pokazali jak bardzo są twórczy i pomysłowi. Dzięki ich zaangażowaniu, a także współpracy rodziców i nauczycieli pozyskaliśmy 1783,80 zł, które zostaną przeznaczone na budowę nowych ujęć wodnych w Somalii i Sudanie Południowym. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do prawidłowego przebiegu akcji.