Jubileusz szkół STO w Starachowicach

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

25 lat Społecznej Szkoły Podstawowej i 15 lat Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach – minęło! Chciałoby się powiedzieć… „jak jeden dzień”, ale to nieprawda! Jubileusze są po to, żeby wspominać, żeby się zatrzymać, popatrzeć wstecz, podsumować, wyciągnąć wnioski…

„Słoneczna- Społeczna”

Tak nazwaliśmy koncert jubileuszowy podsumowujący 25 lat istnienia szkolnictwa niepublicznego w Starachowicach. Nie byłoby tej inicjatywy, gdyby nie pasja i determinacja osób, które chciały zmian w wychowaniu i dydaktyce. Wykorzystali pierwszą nadarzającą się możliwość i w 1989 roku, kiedy w wyniku przemian polityczno-społecznych poprzedni system pomału wypuszczał oświatę z rąk, wzięli się za nią najbardziej zainteresowani: rodzice, nauczyciele, pedagodzy i psychologowie.

Dzisiaj, cytując popularną piosenkę, można by powiedzieć: „Bo jak nie my, to kto, bo jak nie teraz – to nigdy!” Hasło to 25 lat temu towarzyszyło pionierom w tworzeniu nowej szkoły. Od początku, zawiązując struktury STO w Starachowicach wiedzieliśmy, że będzie to zaplecze do powstania nowych placówek oświatowych.

Nieco historii

Historia płata figle – o czym wspomniał podczas jubileuszu szkół – pierwszy dyrektor SSP, Krzysztof Jabłoński. Otóż pierwszą siedzibą, wówczas tylko trzyklasowej szkoły podstawowej (klasy I, II, i III ), był budynek zlikwidowanej PZPR. Tylko przez rok zostaliśmy w tym miejscu, bo następnie, dzięki przychylności władz samorządowych, otrzymaliśmy w użytkowanie przedszkole, które do dziś jest siedzibą SSP i SG. Zadomowiliśmy się, osadziliśmy, zapuściliśmy korzenie i rozwinęliśmy skrzydła.

Z pionierskim zapałem rodzice i nauczyciele organizowali sale lekcyjne. Wspominaliśmy przy okazji święta: szycie firanek, organizowanie pomocy szkolnych, malowanie ścian i „organizowanie” wszystkiego. To jeszcze nie były zakupy, to była „organizacja”. Zdobywanie wszystkiego, co tylko może się przydać, dzieciom do nauki, dorosłym – do nauczania. Ten czas i te działania były najistotniejszym „cementem” scalającym społeczność szkolną. Procentowały przez lata i do dziś stanowią wartość społecznego wymiaru szkoły.

Filozofia w praktyce

„W naszym domu jest wesoło i przyjaźnie,

zlatujemy tu ze wszystkich stron, jak ptaki,

razem dobrze nam i dużo, dużo raźniej,

różne w życiu ma się domy – nasz jest taki!

Chodźcie do nas wszyscy, zobaczycie,

jak się kroczy stąd w dorosłe życie,

bo ten dom tak ciepło nas wszystkich woła,

chociaż to tylko, chociaż to tylko zwykła szkoła…”

 Tak śpiewali uczniowie i uczennice ze sceny, podczas jubileuszowego koncertu „Słoneczna – Społeczna”. Te słowa nie brzmiałyby autentycznie, gdyby nie całe 25 lat szkoły podstawowej i 15 lat gimnazjum. Lata mozolnego, ale i radosnego wspólnego budowania klimatu i atmosfery odpowiedzialnej edukacji. Filozofią naszych szkół jest dobro dzieci, ich bezpieczeństwo, szacunek dla indywidualności i możliwość realizowania pasji: dorosłych i uczniów. Jubileusz dał nam okazję do refleksji, jak ta filozofia sprawdza się w praktyce.

Znakomici goście

Świętowaliśmy Jubileusz przez dwa dni. Najpierw społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy świętej, w parafii, do której nasze szkoły należą, a następnego dnia odbywała się część oficjalna i artystyczna święta, w pobliskim Domu Kultury. Na zaproszenie komitetu organizacyjnego na czele z prezes Koła nr 50 STO w Starachowicach, Iwoną Lucińską i paniami dyrektor, Dorotą Gliną i Bożeną Jaskros, przybyli do nas szacowni goście. Z Zarządu Głównego STO – Zygmunt Puchalski, wiceprezes i Andrzej Faracik, sekretarz generalny. Ponadto: Małgorzata Muzoł, Świętokrzyska Kurator Oświaty, Marek Matrek, prezydent miasta Starachowice, Jerzy Miśkiewicz, wiceprezydent miasta, Agata Gałka-Bernacka, wicestarosta powiatu starachowickiego, władze samorządowe i powiatowe, dyrektorzy przedszkoli, szkół i gimnazjów starachowickich, nauczyciele, rodzice, uczniowie i absolwenci.

Podczas uroczystości zostały wręczone 4 srebrne odznaki STO dla osób zasłużonych dla oświaty niepublicznej w Starachowicach. Przedstawiciele Zarządu Głównego wręczyli odznaczenia paniom: Iwonie Lucińskiej, Dorocie Glinie, Iwonie Madejskiej i Annie Babickiej. Podczas koncertu młodzi szkolni artyści baletowym krokiem, słowami poezji i piosenek prowadzili widzów i swojego przyjaciela „Małego Księcia”, przez Aleję Gwiazd. Przypomnieli wszystkim, że „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, dobrze widzi się tylko sercem”.

Kroniki i wystawy

Następnie goście zostali zaproszeni na dalszą część jubileuszu do budynku szkół. Przy urodzinowym torcie i różnorodnych smakołykach można było posłuchać występu zespołu rockowego „No name”, działającego przy SG. Ponadto w klasach przygotowane były ekspozycje historycznych kronik szkolnych, księgi absolwentów, wystawy prezentujące życie szkół – m.in. sukcesy sportowe uczniów, historię Konkursu Łamigłowy, prezentację historii szkolnego teatralnego święta „Pora na Aktora”. Uczniowie rozdawali szkolne gazetki. Goście otrzymali też od Justyny Serwickiej – autorki, poetki, szkolnej dziennikarki, recytatorki i …perkusistki (a zarazem uczennicy klasy III SG), pamiątkowe wydanie zbiorku jej poezji.

Okazuje się, że w świętowaniu rocznic szkolnych zwycięża radość z osiągnięć, sukcesów i nawet najdrobniejszych zwycięstw uczniów i absolwentów, nad nostalgią upływającego czasu.