Miejski Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli „Co nas zachwyca w Starachowicach”

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

Termin: styczeń 2019 r.
Miejsce: SSP STO, SG STO, Starachowice

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO, Samodzielne Koło Terenowe nr 50 STO
ul. Iłżecka 39, 27-200 Starachowice
tel. 41 274-84-11
e-mail: sto@starachowice.org

Zasięg lokalny


Konkurs ma na celu integrację społeczności szkolnej SSP STO ze środowiskiem przedszkoli miejskich. Rozbudzanie fantazji i wyobraźni dziecięcej przez sztukę (edukacja plastyczna i teatralna). Jesienią w szkole gościmy dzieci z przedszkoli na spektaklach teatralnych, a zimą rozstrzygamy konkurs plastyczny tematycznie związany z prezentacją teatralną.