Społeczna Szkoła Podstawowa STO

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach powstała w grudniu 1989 roku.

Grupa nauczycieli i rodziców zrzeszona w Kole Terenowym nr 50 STO podjęła decyzję o utworzeniu pierwszej niepublicznej placówki oświatowej w naszym mieście i regionie. Filozofia szkoły odrzuca  wiedzę encyklopedyczną, główny nacisk kładzie na twórcze, logiczne myślenie i indywidualizację w procesie kształcenia. Najważniejszą osobą w procesie kształcenia jest Dziecko. Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, akceptację i radość życia. Promuje talenty, rozwija zainteresowania, posiada certyfikaty: Szkoła z klasą, Szkoła Odkrywców Talentów.

Nauka odbywa się w małych, kameralnych klasach. Codziennie uczymy j. angielskiego, realizujemy projekty unijne-program Comenius. Naszą wizytówką są najwyższe wyniki egzaminów zewnętrznych.