Społeczne Gimnazjum STO

Społeczne Gimnazjum STO
ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach powstało w 1999 r.

Gimnazjum narodziło się z inicjatywy nauczycieli i rodziców SSP. W pracy wychowawczej największą wagę szkoła przywiązuje do jasnego postawienia granic i konsekwentnego ich przestrzegania. Szczególnie dba o kształtowanie właściwych postaw oraz rozwój inteligencji emocjonalnej wychowanków - młodzież jest wartościowa i niepowtarzalna. Kadra szkoły dokłada wszelkich starań, aby wychowankowie w przyszłości radzili sobie z wyzwaniami współczesnego świata, a jednocześnie pozostawali wrażliwi na potrzeby innych. Atutami są: rokrocznie najlepsze wyniki egzaminów zewnętrznych, mamy finalistów i laureatów konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich. Realizowane są projekty unijne: Eduscience i Comenius. Szkołę cechuje: przyjaźń, partnerstwo, wzajemny szacunek oraz twórcze działanie.