Szkolenie „Dotowanie szkół niepublicznych, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych oraz dotacja podręcznikowa", Warszawa - 15 września 2018 r.

Prezesi Samodzielnych Kół Terenowych STO,
Dyrektorzy Szkół STO,

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego serdecznie zaprasza dyrektorów szkół STO oraz przedstawicieli Samodzielnych Kół Terenowych STO na bezpłatne szkolenie poświęcone następującej tematyce: 

  1. Wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
  2. Dotowanie szkół niepublicznych – wybrane aspekty.
  3. Dotacja podręcznikowa – wybrane aspekty. 

 

Prowadzący:
Grzegorz Pochopień

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Współwłaściciel Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA.
Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).
Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.

Termin i miejsce spotkania:
15 września 2018 r. godz. 10.00.; Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, Warszawa.

Czas szkolenia:
10.00-16.00 (ok. 6 godzin zegarowych z przerwami kawowymi).

Cena:
Szkolenie w całości finansowane ze środków Zarządu Głównego STO. Uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu.

Zgłoszenia i informacje:
Zgłoszenia należy przesłać do 10.09.2018 r. na adres e-mailem: biuro@sto.org.pl 

Liczba miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności zapraszamy jedną osobę ze środowiska; druga osoba może zostać wpisana na listę rezerwową. W przypadku wolnych miejsc, 11.09.2018 r. do osób z listy rezerwowej zostaną wysłane zaproszenie na szkolenie.

 

Serdecznie zapraszamy
W imieniu Zarządu Głównego
Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego