Tomasz Szymaniak

Jest absolwentem Społecznego Gimnazjum im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie.

Ukończył Warszawską Szkołę Fotografii Mariana Schmidta. Od 2010 r. studiuje w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej.

W 2012 r. obronił pracę licencjacką „Świat wirtualny a rzeczywistość” pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Cichosza profesora PWSFTviT w Łodzi.

Jego prace były wystawiane na macierzystej uczelni, w Galerii FF w Łodzi oraz we Wrocławiu.

Obecnie kontynuuje studia magisterskie w PWSFTviT w Łodzi.