TVN24: Społeczne Towarzystwo Oświatowe ma 30 lat

Społeczne Towarzystwo Oświatowe to organizacja obywatelska, która działa na rzecz rozwoju edukacji narodowej. STO prowadzi ponad 150 szkół, w których uczy się 15 tysięcy uczniów.

Misją Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest działanie na rzecz doskonalenia jakości edukacji narodowej i wpływanie na jej uspołecznienie realizowane w szczególności poprzez zakładanie, prowadzenie i wspieranie szkół oraz placówek oświatowych.

Stowarzyszenie istnieje od 1987 roku, a jego pierwsze szkoły powstały w 1989 roku. Obecnie STO prowadzi ponad 150 szkół, w których uczy się około 15 tysięcy uczniów.
 

Cel STO: kształtowanie ucznia Koncepcja STO polega na łączeniu edukacji z wychowaniem. Podstawowe znaczenie dla działania prowadzonych przez stowarzyszenie placówek ma współpraca rodziców i nauczycieli oparta na wzajemnym zaufaniu. Nauczyciele, uczniowie i rodzice razem kształtują szkołę - jak zaznacza stowarzyszenie - akceptując podstawowe zasady, takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek i empatia. Stowarzyszenie podkreśla, że jego celem jest ukształtowanie ucznia jako osoby: w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym. STO stara się, by jego szkoły były nowoczesne i otwarte na świat. Realizuje projekty edukacyjne finansowane z funduszy europejskich i krajowych, zabiega o granty na projekty dla lokalnych społeczności i szkół, a także bierze udział w programach europejskich umożliwiających uczniom wyjazdy za granicę i naukę języków obcych. Nauczyciele pracujący w szkołach STO również stale się uczą. Korzystają z zajęć podczas Wakacyjnej Szkoły STO lub w ramach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. 

Link do arykułu : https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/spoleczne-towarzystwo-oswiatowe-powstalo-30-lat-temu,792850.html