Wakacyjna Szkoła 2014

Szanowni Państwo,
Prezesi Kół,
Dyrektorzy Szkół,
 
zbliża się koniec zimy, toteż pora już myśleć o Wakacyjnej Szkole STO. Planujemy, podobnie jak w roku ubiegłym, kursy dla nauczycieli oraz spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących.

Terminy są już ustalone i nie ulegną zmianie. W tym roku zdecydowaliśmy się, by oba szkolenia odbyły się w tym samym czasie. Zarówno warsztaty dla nauczycieli, jak i spotkanie dyrektorów i przedstawicieli organów prowadzących odbędą się w dniach od 7 lipca (początek godz. 16.00) do 11 lipca (zakończenie godz. 13.00).

Ze względu na decyzję o połączeniu terminów obu spotkań postanowiliśmy opuścić bardzo gościnny Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „MARINA” w Bornem Sulinowie, w którym szkolimy się od 2011 roku. W roku 2014 po raz pierwszy miejscem Wakacyjnej Szkoły będzie Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Energetyk” w Rajgrodzie w powiecie grajewskim (www.energetyk.travel.pl).

Program jest w trakcie opracowywania i zostanie Państwu przedstawiony do 31 marca br. Planujemy zorganizowanie jednej grupy szkoleniowej dla nauczycieli; w związku z sugestiami środowiska i decyzją ZG STO będzie to szkolenie wychowawców klas dotyczące wdrażania programów wychowawczych szkół.

W Strategii na lata 2011-2016, uchwalonej przez X Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO, zapisano konieczność stworzenia Projektu Programu Wychowawczego Szkoły STO. Projekt taki powstaje pod moim kierunkiem i właśnie do jego wdrażania będziemy szkolić uczestników Szkoły Wakacyjnej. Szkoły,  które nie zechcą modyfikować swoich programów, także powinny skorzystać z oferty szkoleniowej dla nauczycieli, ponieważ de facto kurs będzie dotyczyć kwestii interesujących wszystkich wychowawców, tj. warsztatowych metod budowania właściwych postaw uczniów naszych szkół oraz komunikacji interpersonalnej. Ponadto zapoznanie się z propozycją programu wychowawczego szkoły STO może stać się inspirujące dla każdego nauczyciela.

Wakacyjna Szkoła STO to dowód na to, że nasze Towarzystwo jest organizacją uczącą się, gdzie kształcą się nie tylko dzieci i młodzież, ale i dorosła społeczność. Spotkania Szkoły Wakacyjnej stanowią ważną formę aktywności szkoleniowej, a równocześnie dają możliwość wymiany poglądów i podejmowania nowych tematów. W atmosferze pobudzającej do ciekawych dyskusji następuje podczas spotkań intelektualna i towarzyska integracja środowiska STO, która dobrze wpływa na nasze szkoły, służąc ich doskonaleniu.


Gorąco Państwa pozdrawiam
dr Anna Okońska-Walkowicz  
prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego