Wakacyjna Szkoła STO dla członków kadry kierowniczej placówek STO oraz działaczy stowarzyszenia - Smardzewice, 3-7 lipca 2017 r.

Przedstawiamy Państwu propozycję programową „Wakacyjnej szkoły STO” dla kadry zarządzającej naszych placówek oraz działaczy Towarzystwa, która odbędzie się w dniach od 3 lipca (początek godz. 14.30) do 7 lipca (zakończenie godz. 12.30) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Inwest w Smardzewicach (ul. Klonowa 14, 97-213 Smardzewice). 

Zachęcamy do udziału zarówno urzędujących dyrektorów i wicedyrektorów szkół, jak również wybranych nauczycieli, mogących w przyszłości kandydować na stanowiska kierownicze w naszych placówkach. Gorąco zachęcamy również do udziału zarówno urzędujących prezesów, jak pozostałych członków władz kół. Mamy nadzieję, że zaproponowana w tym roku formuła "Wakacyjnej szkoły" zachęci Państwa do poświęcenia kilku letnich dni do wspólnego spotkania i wymiany doświadczeń, co w obliczu reformy oświatowej może okazać się bardzo przydatne w bieżącej działalności.

Odpłatność za uczestnictwo jednej osoby i pobyt w pokoju 2 osobowym wynosi 400,00 zł (każde środowisko może skorzystać z dofinansowania dla maksymalnie dwóch osób). Całkowity koszt szkolenia w przeliczeniu na każdego uczestnika wynosi 600,00 zł. Z tej kwoty 200,00 zł pokrywa Zarząd Główny STO w ramach wspieranie środowisk w pracy wokół wizji, misji i osiągnięć STO.

Zgłoszenia przyjmować będziemy na podstawie następującego harmonogramu:

  1. w terminie od 20 do 24 marca  br. na adres biuro@sto.org.pl przyjmujemy wstępne zgłoszenia osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć w „Wakacyjnej szkole STO” dla kadry zarządzającej i działaczy STO. Zainteresowane osoby zaproponują zajęcia, które byłyby skłonne poprowadzić, w kwestii formy swoich propozycji wzorując się na przykładach zawartych w propozycji programu. Zachęcamy do przysyłania takich propozycji, bowiem jesteśmy przekonani, że każdy z potencjalnych uczestników „Wakacyjnej szkoły” posiada wiedzę, umiejętności i przemyślenia, które mogą okazać się ciekawe dla innych.
     
  2. 27 marca br. publikujemy i rozsyłamy ostateczną listę propozycji programowych.
     
  3. terminie od 4 do 21 kwietnia  br. – przyjmujemy zgłoszenia uczestników wraz z informacją o wybranych przez nich modułach zajęć.
     
  4. w terminie od 21 kwietnia do  15 maja br. – ustalamy harmonogram imprezy, tak, by jak najwięcej uczestników mogło poprowadzić swoje zajęcia, a równocześnie wziąć udział w interesujących dla siebie zajęciach prowadzonych przez inne osoby (w tym celu wykorzystane będą narzędzia stosowane w SP nr 24 STO w Warszawie do układania planu zajęć dodatkowych, wg zgłaszanych indywidualnie życzeń poszczególnych uczniów).

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej prezentujemy listę propozycji zajęć, które mogą odbyć się podczas „Wakacyjnej szkoły” dla kadry kierowniczej placówek i działaczy STO. Ze względów organizacyjnych są one podzielone na wykłady i pozostałe zajęcia.

Wykłady odbędą się pierwszego dnia po południu w dwóch turach. Po zapoznaniu się z propozycjami prosimy o wypełnienie tabeli znajdującej się na końcu działu „Wykłady”. Osoby, które nie prowadzą wykładów proszone są o wybranie dwóch spośród podanych propozycji. Wskazanie trzeciej – jako opcji rezerwowej bardzo ułatwi planowanie rozkładu zajęć. Osoby prowadzące wykłady wskazują liczbę opcji pomniejszoną o liczbę swoich wykładów.

Fora dyskusyjne odbędą się dwukrotnie, w porze poprzedzającej kolację drugiego i trzeciego dnia, z możliwością kontynuacji po posiłku, jeśli dyskusja wciągnie jakąś część zebranych i zapragną ją przedłużyć. Mile widziane są własne propozycje. Można zadeklarować chęć udziału w obu zaproponowanych forach, albo wybrać jedno z nich i dodać własną propozycję tematu. Ostateczne ustalenie list dyskutantów odbędzie się pierwszego dnia, z uwzględnieniem wszystkich indywidualnych propozycji.

Pozostałe zajęcia odbędą się w trzech blokach przedpołudniowych (po 3 godziny każdy) i dwóch blokach popołudniowych (po 2 godziny). Łącznie oznacza to 13 godzin, co stanowi maksymalny wymiar uczestnictwa dla osób, które same nie prowadzą zajęć (te mają mniejszą możliwość wejścia w rolę uczestnika, stosownie do liczby własnych propozycji).

Oferta zawiera 22 propozycje zajęć trwających 1 lub dwie godziny. Każdy uczestnik proszony jest o dokonanie wyboru w formularzu  zgłoszenia i przesłanie faksem 22 826 78 03 lub mailem: biuro@sto.org.pl do dnia 21 kwietnia br. Powinien wskazać trzy zajęcia o najwyższym dla siebie priorytecie, kolejne trzy po priorytecie średnim i dowolną liczbę o priorytecie niskim. Przy układaniu planu aktywności organizatorzy zagwarantują pewność uczestnictwa w zajęciach o najwyższym priorytecie i bardzo duże prawdopodobieństwo zapisania na zajęcia o priorytecie średnim. Zajęcia o priorytecie niskim będą umieszczane w indywidualnym planie aktywności w miarę możliwości czasowych.

Anna Okońska-Walkowicz
Witold Kołodziejczyk
Jarosław Pytlak