Wakacyjna Szkoła STO dla nauczycieli - Smardzewice, 26 czerwca - 1 lipca 2017 r.

Przedstawiamy Państwu propozycję programową Wakacyjnej szkoły STO dla nauczycieli, która odbędzie się od 26 czerwca (początek godz. 13.30) do 1 lipca (zakończenie godz. 12.15) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Inwest w Smardzewicach (ul. Klonowa 14, 97-213 Smardzewice). Nauczyciele będą pracowali w dwóch równoległych grupach: w pierwszej rozwijać będą kompetencje związane z zadaniami wychowawczymi, a w drugiej zajmą się tworzeniem autorskich materiałów edukacyjnych. Wspólny dla obu grup będzie cykl wykładów dr hab. Jacka Pyżalskiego.

 Odpłatność za uczestnictwo jednej osoby i pobyt w pokoju 2 osobowym wynosi 500,00 zł (każde środowisko może skorzystać z dofinansowania dla maksymalnie dwóch osób). Całkowity koszt szkolenia uwzględniający także wynagrodzenia i pobyt wykładowców w przeliczeniu na każdego uczestnika wynosi 1056,00 zł. Z tej kwoty 556,00 zł pokrywa Zarząd Główny STO w ramach rozwoju STO jako organizacji obywatelskiej skupiającej polskie szkoły i placówki oświatowe, w których trosce o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży towarzyszy odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauczyciele Szkół STO

Tradycyjnie już od wielu lat zapraszamy nauczycieli szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Wakacyjną Szkołę STO. Tym razem od 26 czerwca do 1 lipca 2017 r. w Smardzewicach nauczyciele będą pracowali w dwóch równoległych grupach. Rozwijać będziemy kompetencje związane z zadaniami wychowawczymi i tworzeniem autorskich materiałów edukacyjnych. Nie zabraknie też wspólnych zajęć. Między innymi cykl wykładów dr hab. Jacka Pyżalskiego.

Praca w dwóch równoległych grupach tematycznych będzie koncentrowała się wokół ważnych i aktualnych dla rozwoju naszych szkół zagadnień. Zajęcia w pierwszej grupie dedykowane są początkującym nauczycielom. Ich celem jest rozwijanie umiejętności wychowawczych i wzmocnienie osobistych kompetencji niezbędnych do pracy z uczniami. Zajęcia w grupie drugiej skierowane są do członków zespołu redakcyjnego Cyfrowych Wydawnictw Edukacyjnych STO. Liczymy na obecność wszystkich zainteresowanych rozwojem warsztatu pedagogicznego w pracy z uczniami i chętnych do dzielenia się własnym doświadczeniem w budowaniu Cyfrowych Wydawnictw Edukacyjnych.

Tegoroczny program Wakacyjnej Szkoły STO to odpowiedź na wyzwania, jakie cały czas stają przed edukacją i naszym stowarzyszeniem. Z jednej strony to potrzeba ciągłego rozwoju kompetencji związanych z oddziaływaniami wychowawczymi, z drugiej dynamiczny rozwój technologii cyfrowej. W czasie Wakacyjnej Szkoły STO dostarczymy narzędzi nie tylko do zmiany środowiska pracy, budowania autorytetu nauczyciela oraz sposobu funkcjonowania ucznia we współczesnym świecie. Zamierzamy wesprzeć młodych, początkujących nauczycieli w odkrywania, budowaniu i wykorzystaniu osobistej siły w pracy wychowawczej.

Coraz więcej szkół STO wspiera swoje metody pracy i innowacyjne modele dydaktyczne technologiami cyfrowymi. Uczestnikom Wakacyjnej Szkoły STO chcemy dostarczyć wiedzy do rozwoju umiejętność tworzenia własnych interaktywnych materiałów, tworząc w ten sposób środowisko wykorzystujące potencjał mobilnych technologii. Liczymy na nauczycieli, którzy chcą dzielić się osobistym doświadczeniem z całym środowiskiem STO.

Wakacyjna Szkoła STO, to wyjątkowe miejsce, które sprawia, że wielu chce co roku wracać, aby ponownie wziąć udział w warsztatach doskonalących własne kompetencje pedagogiczne. Dodatkową wartością są spotkania i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. To ważny czas integracji całego naszego środowiska i odkrycia, że stajemy przed podobnymi wyzwaniami.

Zapraszamy i liczymy na spotkanie i wspólną pracę!

                   dr Witold Kołodziejczyk                              dr Anna Okońska-Walkowicz

               członek Zarządu Głównego STO                      wiceprezes Zarządu Głównego STO