Warsztaty pt. Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu - jak prowadzić kampanię w szkole - Wrocław, 27-28 września

Szanowni Państwo!

W dniach 27-28 września organizujemy we Wrocławiu kolejne warsztaty pt. Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu - jak prowadzić kampanię w szkole.  

Zapraszamy do udziału nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz aktywistów zainteresowanych prowadzeniem kampanii promujących Sprawiedliwy Handel i zrównoważony rozwój na terenie szkół, uczelni lub miast. Celem wydarzenia jest wspólne wypracowanie pomysłów na kontynuację kampanii w szkołach, które uzyskały już tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu oraz zaproszenie nowych uczestników do współpracy.

Spotkanie będzie okazją do:

  • uzyskania użytecznych umiejętności w zakresie skutecznego prowadzenia kampanii w szkołach i relacjonowania jej z użyciem mediów społecznościowych,
  • wymiany dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami kampanii,
  • uzyskania materiałów do prowadzenia kampanii,
Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie oraz pokrycie kosztów dojazdu. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie do 20 września.


Spotkanie organizowane jest przez
Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” - Fairtrade Polska w ramach ramach międzynarodowego projektu Trade Fair Live Fair finansowanego ze środków Unii Europejskiej, który będzie trwał do 2020 roku. Jednym z celów projektu jest wsparcie kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. W ramach projektu powstała nowa strona internetowa spolecznosci.fairtrade.org.pl. Znajdziecie Państwo na niej wszystkie informacje dotyczące kryteriów przyznawania tytułu oraz użyteczne wskazówki i materiały do prowadzenia kampanii.

PS.
Jeśli nie odpowiada Państwu lokalizacja lub termin spotkania, a jesteście zainteresowani udziałem w warsztatach o tej tematyce, uprzejmie prosimy o informację zwrotną lub zaznaczenie stosownego pola w formularzu rejestracyjnym.

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” - Fairtrade Polska, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie i Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu są sygnatariuszami kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, której częścią jest kampania Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.