Władze STO

Zarząd główny

Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Główny wybierany przez Krajowy Zjazd Delegatów. Do jego kompetencji należy m.in.: realizacja kierunków działalności Towarzystwa wytyczonych przez Krajowy Zjazd Delegatów, reprezentowanie Towarzystwa, wspieranie szkół i kół STO w wykonywaniu ich zadań statutowych. Zarząd Główny, broniąc interesów szkół i kół, podejmuje inicjatywy legislacyjne, interweniuje w szczególnie trudnych i skomplikowanych sprawach u władz samorządowych i rządowych, występuje z pozwami do sądów, opracowuje ekspertyzy i opinie prawne.

Marek Szyca

wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
więcej

Główna Komisja Rewizyjna

Dariusz Florczak – przewodniczący (prezes SKT nr 7 STO w Szczecinie)
Sławomir Waś – sekretarz (wiceprezes zarządu SKT nr 92 STO w Bielawie)
Radosław Frydrych (prezes SKT nr 132 STO w Legionowie)
Andrzej Gawenda (dyrektor Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu)
Sylwia Kędzior (prezes SKT nr 72 STO w Jeleniej Górze)
Krzysztof Kwiatkowski (dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie)
Marek Szyca (Komisja Rewizyjna SKT nr 185 STO w Poznaniu)

Główny Sąd Koleżeński

Urszula Andrejewicz (członek SKT nr 165 STO w Białymstoku)
Wojciech Czaj (dyrektor SLO nr 5 STO w Milanówku)
Tomasz Krawczyk (wiceprezes zarządu SKT nr 20 STO w Warszawie)
Andrzej Kryszeń (dyrektor Zespół Szkół Społecznych nr 2 STO w Białymstoku)
Agata Ludwa (członek SKT nr 24 STO w Poznaniu)

Rzecznik Dyscyplinarny STO

Zbigniew Sobolewski (prezes SKT nr 68 STO w Słupsku)