Władze STO

Zarząd Główny

Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Główny wybierany przez Krajowy Zjazd Delegatów. Do jego kompetencji należy m.in.: realizacja kierunków działalności Towarzystwa wytyczonych przez Krajowy Zjazd Delegatów, reprezentowanie Towarzystwa, wspieranie szkół i kół STO w wykonywaniu ich zadań statutowych. Zarząd Główny, broniąc interesów szkół i kół, podejmuje inicjatywy legislacyjne, interweniuje w szczególnie trudnych i skomplikowanych sprawach u władz samorządowych i rządowych, występuje z pozwami do sądów, opracowuje ekspertyzy i opinie prawne.

Marek Szyca

sekretarz generalny Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
więcej

Główna Komisja Rewizyjna

Dariusz Florczak – przewodniczący (SKT nr 7 STO w Szczecinie)
Sławomir Waś – sekretarz (SKT nr 92 STO w Bielawie)
Urszula Andrejewicz (SKT nr 165 STO w Białymstoku)
Józef Gill (SKT nr 68 STO w Słupsku)
Paweł Łukasik (SKT nr 64 STO w Krakowie)
Waldemar Snarski (SKT nr 177 STO w Olecku)
Jolanta Truszewska (SKT nr 76 STO w Ciechanowie)

Główny Sąd Koleżeński

Marek Koćmiel (SKT nr 7 STO w Szczecinie)
Andrzej Kuczyński (SKT nr 191 STO w Gdańsku)
Agata Ludwa (SKT nr 24 STO w Poznaniu)
Krystyna Norwa  (SKT nr 144 STO w Warszawie)
Anna Strubińska (SKT nr 5 STO w Warszawie)

Rzecznik Dyscyplinarny STO

Zbigniew Sobolewski (SKT nr 68 STO w Słupsku)