Wnioski o nadanie Złotej Odznaki STO

Szanowni Państwo,

Prezesi i Członkowie Zarządów Kół STO, Dyrektorzy szkół STO,

Przypominamy, że 30 czerwca, jak co roku, upływa termin składania wniosków o nadanie Złotej Odznaki STO.

Złota Odznaka, najwyższe odznaczenie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, nadawana jest za wybitne zasługi dla Towarzystwa w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także za zasługi w działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Honorowane są przede wszystkim zasługi o charakterze ponadlokalnym. Szczegółowe kryteria przyznawania Złotych Odznak zawiera regulamin.

Odznaka przyznawana jest od 2002 roku, z okazji Święta STO, w dniu 30 listopada. Nadaje ją raz w roku Kapituła Złotej Odznaki, która podejmuje decyzje mając do dyspozycji wnioski zaopiniowane przez Zarząd Główny STO.

Złotą Odznakę otrzymało dotychczas 150 osób ( lista odznaczonych znajduje się na stronie internetowej STO)

Obecny skład Kapituły Złotej Odznaki STO przedstawia się następująco:

  • prof. Marek Kręglewski – przewodniczący
  • Anna Jeziorna
  • Agnieszka Milbrandt
  • Maria Prosińska-Jackl
  • Zygmunt Puchalski (ex officio)
  • Stanisław Więckowski

Zachęcamy do składania wniosków, z niezbędnymi  informacjami o kandydacie i z uzasadnieniem (na formularzu ze strony internetowej STO).

Biuro STO

Wniosek o nadanie Złotej Odznaki STO (link)