Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach STO w 2018 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach STO w 2018 r. (średnia wyników w %)

Polska 
Język polski – 68
Historia i WOS – 59
Matematyka – 52
Przedmioty przyrodnicze – 56
Język angielski (p. podstawowy) – 68
Język angielski (p. rozszerzony) – 52
Język niemiecki (p. podstawowy) – 52
Język niemiecki (p. rozszerzony) –  42

 • Społeczne Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Człuchowie
  Język polski – 75,1
  Historia i WOS – 67,2
  Matematyka – 61,4
  Przedmioty przyrodnicze – 70,3
  J. angielski (p. podstawowy) – 77,8
  J. angielski (p. rozszerzony) – 65,1
  J. niemiecki (p. podstawowy) – 98
  J. niemiecki (p. rozszerzony) – 80
 • Społeczne Gimnazjum nr 3 STO w Krakowie
  Język polski – 87,3
  Historia i WOS – 81,5
  Matematyka – 73
  Przedmioty przyrodnicze – 73,2
  Język angielski (p. podstawowy) – 98,4
  Język angielski (p. rozszerzony) – 90,2
  Język francuski (p. podstawowy) – 100
  Język francuski (p. rozszerzony) – 100
 • Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Reja STO w Słupsku
  Język polski – 86
  Historia i WOS – 71
  Matematyka – 66
  Przedmioty przyrodnicze – 70
  J. angielski (p. podstawowy) – 90
  J. angielski (p. rozszerzony) – 95
  J. niemiecki (p. podstawowy) – 100
  J. niemiecki (p. rozszerzony) – 100
 • Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze STO w Tarnowie
  Język polski – 78,1
  Historia i wiedza o społeczeństwie – 84,8
  Matematyka – 79,5
  Przedmioty przyrodnicze – 90,2
  J. angielski (p. podstawowy) – 98,5
  J. angielski (p. rozszerzony) – 89

 • Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO prowadząca oddziały gimnazjalne Społecznego Gimnazjum nr 14 STO w  Warszawie - ul. Bogusławskiego 6A
  Język polski – 85
  Historia i WOS – 84
  Matematyka – 82
  Przedmioty przyrodnicze – 80
  J. angielski (p. podstawowy) – 98
  J. angielski (p. rozszerzony) – 92
 • Społeczne Gimnazjum nr 333 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO w Warszawie – ul. Dziatwy 6
  Język polski – 81 (Białołęka 78)
  Historia i WOS – 81 (Białołęka 70)
  Matematyka – 80 (Białołęka 66)
  Przedmioty przyrodnicze – 72 (Białołęka 68)
  J. angielski (p. podstawowy) – 99 (Białołęka 87)
  J. angielski (p. rozszerzony) – 93 (Białołęka 74)
 • Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie – ul. Polinezyjska 10 a
  Język polski – 86 (Ursynów 80,0)
  Historia i WOS – 81 (Ursynów 70)
  Matematyka – 82 (Ursynów 68)
  Przedmioty przyrodnicze – 81 (Ursynów 70)
  J. angielski (p. podstawowy) – 97 (Ursynów 90)
  J. angielski (p. rozszerzony) – 90 (Ursynów 77)

 • Społeczne Gimnazjum nr 16 STO w Warszawie – al. Solidarności 113 C
  Język polski – 88
  Historia i WOS – 81
  Matematyka – 85
  Przedmioty przyrodnicze – 84
  Język angielski (podstawowy) – 98
  Język angielski (rozszerzony) – 91

Wyniki pozostałych szkół będą przedstawiane w kolejnych dniach.