XII Kongres Zarządzania Oświatą, UJ, Kraków, 16-18.09.2017 r.

To już ostatnie dni zapisów na Kongres. Liczba uczestników przekroczyła właśnie 750. Ostatnie przed zamknięciem naboru informacje dotyczące harmonogramu zajęć. Jest on dostępny pod adresem: www.oskko.edu.pl/kongres/harmonogram.pdf

Zamieszczamy najnowszy program Kongresu (do pobrania www.oskko.edu.pl/kongres/program.pdf). Tradycyjnie uczestnicy będą mogli dowolnie kształtować własną ścieżkę uczestnictwa wśród wielu debat, wykładów i warsztatów. Już dziś program spotkań jest bardzo bogaty, a liczba spotkań wzrośnie tego lata do ok. 70.

W obliczu zmian prawa oświatowego i reorganizacji przygotowaliśmy niezbędne dziś szkolenia z zakresu:

statutów szkół i przedszkoli,
diagnozy sytuacji profilaktycznej i wychowawczej,
programu wychowawczo-profilaktycznego,
– nadzoru pedagogicznego– technologii i programowania (z użyciem robotów)

Przygotowaliśmy bloki tematów dla:

przedszkoli (wystarczyłoby ich na odrębną konferencję)
szkół podstawowych i gimnazjów (jak wyżej)
pozostałych placówek
– organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego

Zapraszamy. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:
https://fm.formularze.eu/fm/oskko/KZO-2017 i należy go wypełnić online, wybierając jedną z opcji noclegowych (i tym samym – cenowych).

Do zobaczenia w Krakowie.
Biuro i Zarząd OSKKO


Mamy rok szczególny, w którym szkoły staną w obliczu wielu zmian. Kongres, wydarzenie organizowane przez OSKKO, zajmujące się polityką oświatową państwa, musi stawić wraz ze środowiskiem oświatowym im czoła. Przygotowaliśmy pilne szkolenia (statuty szkół, kadry, dokumentacja) oraz ważne debaty, jakie już na poprzednim Kongresie budziły emocje. Zapewne rozmowy przeniosą się wieczorami na krakowski rynek i uliczki Kazimierza. Z końcem zajęć dydaktycznych w szkołach pojawiły się nowe punkty programu, dotyczące m.in. nowych obowiązków szkół i samorządów w zakresie ochrony danych, wykład prof. Jacka Pyżalskiego, bardzo ciekawe przykłady praktyki dydaktycznej.

Zapraszamy też do odwiedzenia stron poprzednich kongresów http://www.oskko.edu.pl/kongresy/. Pozwoli to osobom, które nigdy nie uczestniczyły w organizowanych przez OSKKO spotkaniach, przybliżyć ich charakter.

Biuro i Zarząd OSKKO
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

E-mail: oskko@oskko.edu.pl
Tel: (89) 527-95-14;
Fax: (89) 679-05-59;
Kontakt z Biurem Kongresu: (89) 527-95-14, 509-498-266
www.oskko.edu.pl/kongres/