XIX Konferencja Programowa STO coraz bliżej!

Szanowni Państwo,
Prezesi i Członkowie Zarządów Kół  STO,
Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów Szkół STO,

informujemy, że do dnia 20 września 2013 r. (termin nadsyłania zgłoszeń) deklaracje udziału w XIX Konferencji Programowej STO zgłosiło 112 osób. Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 października 2013 roku w Augustowie. Temat przewodni tegorocznej konferencji to:

„STO procent jakości” – nowa promocja STO

Na konferencji w Augustowie wystąpią specjaliści zajmujący się promocją i komunikacją. W  ramach panelu poświęconego  konkurencyjności i działaniom reklamowym Towarzystwa przybliżą nam tematykę szkoleń, jakie następnie zostaną przeprowadzone we wszystkich regionach Polski, dla przedstawicieli każdej ze szkół należących do STO. Na Państwa pytania z tego zakresu  odpowie na Konferencji m.in. pani Monika Ciślak, która od 1 października będzie pełnić funkcję rzecznika prasowego STO.

Wybór miejsca konferencji związany jest z obchodami 25-lecia działalności STO na Podlasiu. SKT nr 14 w Augustowie i SKT nr 165 w Białymstoku obiecują uczestnikom konferencji program umożliwiający poznanie tego bardzo bogatego etnicznie i kulturowo regionu, jakim jest Podlasie.

dr Anna Okońska-Walkowicz, Prezes STO

Szczegółowy program konferencji